Download PDFDownload PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 46, No 3 (2012) Pages :196-200

Intraobserver reliability of modified Ashworth scale and modified Tardieu scale in the assessment of spasticity in children with cerebral palsy

Ayse Numanoglu, Mintaze Kerem Gunel

Abstract
Objective: The aim of this study was to analyze the intraobserver reliability of the Modified Ashworth Scale (MAS) and Modified Tardieu Scale (MTS) in the assessment of spasticity in children with cerebral palsy (CP). \r\nMethods: Elbow flexor muscles, wrist flexor muscles, hip adductors, hamstrings, gastrocnemius and soleus muscles of 37 children (mean age: 8.97±4.41) with spastic CP were evaluated using the MAS and MTS according to the severity of spasticity. \r\nResults: Intraobserver reliability of MAS was significant for all assessments (p<0.01) and reliability ranged from ‘low’ to ‘average’. The reliability of MTS was significant for all assessments (p<0.01) and intraobserver reliability ranged among ‘average’, ‘good’ and ‘excellent’. \r\nConclusion: Although the high intraobserver reliability for MTS to assess spasticity level in muscles of children with CP will improve usage of this scale, new research testing the intraobserver reliability of this scale is needed.
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı spastik serebral palsili (SP) çocuklarda spastisiteyi değerlendirmede kullanılan Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ve Modifiye Tardieu Skalası (MTS) yöntemlerinin gözlemci içi güvenirliğini incelemekti. \r\nÇalışma planı: Spastik SP’li 37 olgunun dirsek fleksörleri, el bileği fleksörleri, kalça addüktörleri, hamstringler, gastroknemius ve soleus kasları spastisitenin şiddeti açısından MAS ve MTS ile değerlendirildi. \r\nBulgular: Çalışmanın sonucunda MAS’ın gözlemci içi güvenirliğinin tüm ölçümler için anlamlı olup (p<0.01), ‘düşük’ ve ‘orta’ uyum arasında değiştiği, MTS’nin gözlemci içi güvenirliğinin tüm ölçümler için anlamlı olup (p<0.01), ‘orta’, ‘iyi’, ‘çok iyi’ uyum arasında değiştiği görüldü. \r\nÇıkarımlar: Spastik SP’li çocuklarda spastisiteyi değerlendirmede MTS için bulunan yüksek gözlemci içi güvenirliğin skalanın klinik kullanımını arttıracağı görüşü ile birlikte, gözlemciler içi güvenirliği test edecek yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.