Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 31, No 3 (1997) Pages :208-211

The effect of Immobilization to the results in conservative management of tibial plateau fractures

Ugur Ozic, Umit Sabanci, A. Bilgehan Uguz, Murat Ozmen

Abstract
We investigated the optimal period of immobilization that could be tolerated to obtain satisfactory results in the patients treated conservatively who had tibial plateau fracture. There were 20 patients. 15 male and 5 female, mean age was 48.1 we were able to review the patients who were treated by traction and cast immobilization. Mean follow-up period was 26.6 months (6 to 48) and the results were assessed using Iowa Knee Scoring System and fracture classification was made according to system described by Hohl. The result were compared among the patients based on the period after fracture that the knee was immobilized up to 6-8 weeks and further. It was found that immobilization up to 6-8 weeks can be tolerated to obtain satisfactory result. If the period of immobilization further, in some cases in spite of the that the range of motion was maintained, the knee score reduced.
Özet
Konservatif tedavi edilen tibia plato kırıklarında tatminkar sonuç alabilmek için tolere edilebilen optimal immobilizasyon süresini araştırdık. Çalışma grubumuzda traksiyon ve alçılı tesbit ile tedavi edilip kontrolleri yapılabilen, yaş ortalaması 48.1, 15 erkek ve 5 kadın toplam 20 hasla bulunmaktaydı. Ortalama takip süresi 26.6 ay olan ve sonuçları lowa Diz skoruna göre değerlendirilen hastaların kırık sınıflaması Hohl e göre ya-pılmıştır. Sonuçlar kırıktan sonra dizleri 6 haftaya kadar ve daha fazla immobilize edilen hastalar arasında mukayese edilmiştir. Buna göre 6-8 haftaya kadar immobilizasyon tatminkar sonuç için tolere edilebilir bu-lunmuştur. Daha fazla süreli immobilizasyonda bazı olgularda hareket genişliğinin korunabilmesine rağmen diz skoru düşmekteydi.