Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of acute colonic pseudoobstruction following total hip arthroplasty

AOTT 2005; 39: 263-265
Read: 535 Downloads: 642 Published: 08 March 2020
Abstract

Acute colonic pseudo-obstruction or Ogilvie syndrome refers to the occurrence of colonic obstruction without the presence of any mechanical cause. A 71-year-old male patient developed abdominal distension, nausea, vomiting, and pain on the second postoperative day of total hip arthroplasty. Radiographs showed bowel dilatation. Oral intake was immediately ceased and nasogastric decompression was performed, after which all the symptoms and signs disappeared within four days. This syndrome should be borne in mind following major orthopedic interventions and be diagnosed and treated without delay.

Özet

Akut kolon psödo-obstrüksiyonu ya da Ogilvie sendromu, mekanik bir patoloji olmamasına rağmen kalın bağırsakta tıkanıklık gelişmesidir. Yetmiş bir yaşındaki bir erkek hastada total kalça artroplastisi ameliyatından sonra ikinci günde karında şişkinlik, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Radyografilerde bağırsak dilatasyonu izlendi. Ağızdan beslenme kesildi ve nazogastrik dekompresyon yapıldı. Dört gün içinde hastanın klinik tablosu tamamen düzeldi. Bu sendromun önemli ortopedik girişimler sonucunda oluşabileceği akılda tutulmalı, tanı ve tedavisinde gecikilmemelidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294