Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of ancient schwannoma of the great toe

AOTT 2008; 42: 382-384
DOI: 10.3944/AOTT.2008.382
Read: 922 Downloads: 806 Published: 08 February 2020
Abstract

Ancient schwannoma (degenerated neurilemmoma) is a rare form of schwannoma characterized by calcification and cystic degeneration. A 42-year old patient presented with a mass in the base of the left great toe, which had existed for eight years and undergone significant enlargement for the past six months. On physical examination, there was a mass, 3x2x2 cm in size, in the lateral aspect and base of the left great toe. Radiographic appearance of the feet was normal. The mass was removed by blunt dissection. No postoperative problems were seen. The histopathological diagnosis of the specimen was made as ancient schwannoma.

Özet

Eskimiş (ancient) şıvanom, kalsifikasyon ve kistik dejenerasyon gösteren, dejenere nörilemmom olarak da tanımlanan, şıvanomun oldukça nadir bir türüdür. Kırk iki yaşında erkek hasta, sol ayak başparmağının taban tarafında sekiz yıldır var olan ve son altı aydır büyüme gösteren bir kitle yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenede sol ayak başparmağı dış yan yüzünde ve taban kısmında 3x2x2 cm boyutlarında bir kitle görüldü. Ayak radyografilerinde kemik yapılar normal görünümdeydi. Künt diseksiyon yapılarak tümör tümüyle çıkarıldı. Cerrahi sonrası dönemde herhangi bir sorun yaşanmadı. Çıkarılan materyalin histopatolojik inceleme sonucu eskimiş şıvanom olarak bildirildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294