Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of brown tumor mimicking fibrous dysplasia in a patient with chronic renal failure

AOTT 2008; 42: 296-301
DOI: 10.3944/AOTT.2008.296
Read: 855 Downloads: 696 Published: 08 February 2020
Abstract

Renal osteodystrophy is one of the major causes of morbidity in patients receiving long-term dialysis treatment for renal failure and after transplantation. Its clinical implications include high-turnover bone disease, low-turnover bone disease, osteomalacia, osteosclerosis, and osteoporosis. A 13-year-old boy who had been on dialysis treatment for renal failure was admitted with a pathologic supracondylar femur fracture after a minor trauma. Radiological studies showed cystic lesions in the femoral supracondyle, left acetabular roof, and right proximal and distal tibia. Based on radiologic appearances of the lesions and on histopathologic findings of the lesion excised from the right distal tibia, brown tumor and fibrous dysplasia were considered in the differential diagnosis. Initially, serum parathyroid hormone level was slightly increased and calcium level was normal, but during follow-up, serum parathyroid hormone level increased significantly, enabling the diagnosis of brown tumor.

Özet

Renal osteodistrofi, böbrek yetersizliği nedeniyle uzun süre diyalize giren hastalarda ve transplantasyon sonrasında morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. Klinik olarak yüksek döngülü kemik hastalığı, düşük döngülü kemik hastalığı, osteomalazi, osteoskleroz ve osteoporoz görülebilir. Renal yetersizlik nedeniyle diyaliz tedavisi görmekte olan 13 yaşında bir erkek çocuğu, hafif travma sonrası gelişen patolojik sol suprakondiler femur kırığı ile başvurdu. Radyolojik incelemelerde suprakondiler femurda, sol asetabulum tavanı ve sağ tibia proksimal ve distal bölgelerinde kistik kitleler görüldü. Lezyonların radyolojik görüntüleri ve sağ tibia distalinden çıkarılan lezyonun histopatolojik özellikleri göz önüne alınarak, ayırıcı tanıda kahverengi (brown) tümör ve fibröz displazi düşünüldü. Hastanın ilk serum paratiroid hormon düzeyi hafif yüksek, kalsiyum düzeyi normaldi. Takiplerinde serum paratiroid hormon düzeyi belirgin yükselme gösterdi. Böylece, hastaya kahverengi tümör tanısı kondu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294