Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of isolated tuberculous tenosynovitis of the flexor tendon of the third finger of the hand

AOTT 2006; 40: 82-84
Read: 730 Downloads: 780 Published: 08 March 2020
Abstract

A 55-year-old female patient presented with a painless swelling in the palm of the right hand, causing restriction of the third finger. Magnetic resonance imaging revealed a synovial lesion in the flexor tendon sheath of the third finger, showing heterogenous contrast. Open biopsy and histopathological studies showed a granulomatous infectious reaction of the synovial tissue. A diagnosis of tuberculosis was made, after which antituberculosis treatment was instituted. Total regression was achieved after nine months of medical treatment without further extensive surgical measures. At the end of nine months, the movements of the finger were found to be normal and painless.

Özet

Elli beş yaşında kadın hasta, sağ el ayasında ağrısız şişlik ve üçüncü parmakta hareket kısıtlılığı yakınmasıyla başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede, sağ el üçüncü parmak fleksör tendon kılıfında, heterojen kontrast tutan sinovyal lezyon görüldü. Açık biyopsi sonrası yapılan patolojik incelemede kazeifiye granülomatöz iltihabi reaksiyon saptandı. Biyopsi sonrası tüberküloz tanısı konarak antitüberküloz kemoterapiye başlandı. Dokuz ay sürdürülen antitüberküloz tedaviyle, geniş cerrahi girişime gerek kalmadan tam iyileşme sağlandı. Hastanın dokuzuncu ayda yapılan kontrolünde eklem hareketleri ağrısız ve açıktı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294