Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A comparison between single and twostaged bilateral total knee arthroplasty operations in terms of the amount of blood loss and transfusion perioperative complications hospital stay and costeffectiveness

AOTT 2004; 38: 241-246
Read: 1611 Downloads: 528 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: We compared bilateral total knee arthroplasty (TKA) operations performed at a single session or at two separate sessions with respect to perioperative complications, the amount of blood loss and transfusion, the length of hospital stay, and the overall cost.\nMethods: The study included 39 patients (34 females, 5 males; mean age 68.1 years; range 52 to 88 years) and 16 patients (13 females, 3 males; mean age 66.8 years; range 52 to 83 years) who underwent bilateral TKA for osteoarthritis at a single session and at two separate sessions, respectively. Staged operations were interspersed with a mean interval of 8.3 months (range 2 to 24 months). The two groups were compared with respect to perioperative complications, the amount of blood loss and transfusion, the length of hospitalization, and the overall cost. \nResults: The amount of blood loss and transfusion, the length of intensive care unit stay, and the occurrence of perioperative complications did not differ significantly between single- and two-staged operations (p>0.05). However, the mean length of hospital stay (10.48 days versus 17.19 days; p=0.01) and the mean overall cost (p=0.03) were significantly less in single-staged operations. Perioperative complications accounted for 12.8% (n=5) and 25% (n=4) in single- and two-staged operations, respectively, all of which developed in patients who had a preexisting cardiologic disease.\nConclusion: In view of its advantages, single-staged bilateral TKA seems to be an appropriate alternative in selected patients.

Özet

Amaç: Bu çalışmada tek veya iki ayrı seansta uygulanan iki taraflı total diz artroplastisi (TDA) ameliyatları, perioperatif komplikasyonlar, kanama ve transfüzyon miktarları, hastanede kalış süresi ve tedavi maliyeti açısından karşılaştırıldı.\nÇalışma planı: Osteoartrit nedeniyle iki taraflı TDA’nın tek seansta uygulandığı 39 hasta (34 kadın, 5 erkek; ort. yaş 68.1; dağılım 52-88) ve iki seansta uygulandığı 16 hasta (13 kadın, 3 erkek; ort. yaş 66.8; dağılım 52-83) geriye dönük olarak incelendi. Tedavinin iki evrede yürütüldüğü grupta evreler arası süre ortalama 8.3 ay (dağılım 2-24 ay) idi. İki uygulama, kanama ve transfüzyon miktarları, hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi, perioperatif komplikasyonlar ve maliyet açısından karşılaştırıldı.\nSonuçlar: Kanama ve transfüzyon miktarları, yoğun bakımda kalış süresi, perioperatif komplikasyon açısından tek ve iki seanslı uygulamalar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Tek seanslı uygulamalarda hastanede kalış süresi ortalaması (10.48 gün ve 17.19 gün; p=0.01) ve maliyet (p=0.03) anlamlı derecede düşük bulundu. Tek seansta ameliyat edilen beş hastada (%12.8), iki seansta ameliyat edilen dört hastada (%25) ameliyatla ilgili komplikasyon görüldü. Bu olguların hepsinde ameliyat öncesi dönemde kardiyolojik bir hastalık vardı.\nÇıkarımlar: Avantajları göz önüne alındığında, seçilmiş hastalarda iki taraflı TDA’yı tek seansta uygulamanın uygun bir seçenek olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294