Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A comparison of the results of the radial head resection and the prosthesis

AOTT 1985; 19: 30-39
Read: 530 Downloads: 389
Abstract
We compared the results of radial head resection to prosthesis and the radial implant was found to be superior to resection. But the resection of the radial head is a safe and reliable alternative method if the prosthesis is not available.
Özet
Radius başı rezeksiyonu ve primer protezleme sonuçları karşılaştırıldığında, protez uygulamanın üstünlükleri görüldü. Protezin temin edilemediği durumlarda rezeksiyonun güvenilir bir alternatif olduğu saptandı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294