Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A new orthosis Birmingham device that we have use in the treatment of perthes disease

AOTT 1984; 18: 126-137
Read: 942
Abstract
Birmingham splint keeps the femoral head into the acetabulum (by flexion, abduction and internal rotation) during conservative treatment of the perthes disease and loading is also prevented by this splint. Between October 1982 and October 1984 this type of splints were applied to 22 perthes cases. Four of them gave up treatment, in four cases treatment were completed and in 14 cases are still use the splints. Our opinion is Birmingham splint is a useful splint for conservative treatment of the perthes disease. Results of our four cases, our impression about the cases which are still under the treatment and results of the other authors support to our opinion.
Özet
Birmingham cihazı Perthes hastalığının konservatif tedavsi süresince kalça eklemini fleksiyon, abdüksiyon ve rotasyon intern pozisyonunda tutan ve aynı zamanda tam olarak yükten kurtaran bir cihazdır. 1982 Ekim ayı başından 1984 Ekim ayı başına kadar geçen iki yıllık süre içinde 22 Perthesli olguya bu cihaz tatbik edilmiştir. Olgulardan 4ü tedaviyi teketmiş, 4ünde tedavi tamamlanmış, 14 olguda ise tedavi devam etmektedir. Tedavisi sona eren olgularımızdan aldığımız sonuçlar takipteki olgularımızdan edindiğimiz izlenimler ve literatür bilgileri Birmingham cihazı ile tedavinin başarılı sonuçlar verdiği merkezindedir.
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294