Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A rare cartilaginous tumor in the phalangeal bone: enchondroma protuberans

AOTT 2014; 48: 379-381
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0010
Read: 1181 Downloads: 831 Published: 07 February 2020
Abstract

Enchondroma protuberans is a very rare benign cartilage tumor. Unlike intramedullary enchondromas; they originate from medulla and expands exophytically outside the cortex. We presenet a 19-year-old male patient with an enchondroma protuberans treated surgically, with excision and intramedullary curettage. The patient was asymptomatic and no recurrence was recorded in the 1 year follow-up.

 

Özet

 

Enkondroma protuberans, nadir görülen iyi huylu kıkırdak kökenli bir tümördür. İntramedullar enkondromdan farklı olarak lezyon medulladan başlayıp, korteks dışına doğru eksofitik büyüme gösterir. Bu sunumda 19 yaşında erkek hastada cerrahi olarak tedavi ettiğimiz enkondroma protuberans olgusunu sunmayı amaçladık. Cerrahi tedavi olarak eksizyon ve intrameduller küretaj ile tedavi ettiğimiz olgunun 1. yıl kontrolünde şikayeti yoktu ve nüks saptanmadı.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294