Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Absent posterior tibial artery in a case with clubfoot

AOTT 1992; 26: 197-198
Read: 545 Downloads: 415 Published: 20 April 2021
Abstract

Absence of the posterior tibial artery is extremely rare. Complete absence of the posterior tibial artery associated with clubfoot was first reported in 1991. As far as we concern, our case is the second. For this reason we built a discussion over our case and related literature. We discuss that a vascular factor may contribute to the etiology of clubfoot and the importance of vascular malformations are emphasized in aspect of surgical dissection.

Özet

Konjenital olarak posterior tibial arterin bulunmaması son derece nadir olarak görülen bir durumdur. ilk defa 1991 yılında, Pes ekinovarus (PEV) lu bir hastada görülmediği bildirilmiştir. Bilebildiğimiz kadarıyla bizim olgumuz ikinci olgudur. Bu vesileyle literatür gözden geçirilmiş, arteryel malformasyonun, pes ekinovarus etioIojisindeki olası yerinden bahsedilmiş ve cerrahi diseksiyon açısından önemi vurgulanmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294