Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

An unusual cause of hip pain: pelvic granulocytic sarcoma

AOTT 2006; 40: 403-406
Read: 752 Downloads: 827 Published: 08 March 2020
Abstract

A 27-year-old male patient presented with right-sided hip pain. Magnetic resonance imaging of the hip joint revealed an extensive intrapelvic mass adjacent to the iliopsoas muscle. Laboratory tests showed severe leukocytosis and a differential WBC count enabled the diagnosis of chronic myeloid leukemia (CML). The pelvic mass was then assessed as granulocytic sarcoma developing from CML. It should be kept in mind that the initial presenting feature of hematological diseases such as CML may be hip pain arising from CML-associated granulocytic sarcoma.

Özet

Sağ kalçada ağrı yakınmasıyla başvuran 27 yaşındaki bir erkek hastanın manyetik rezonans görüntülemesinde, pelviste iliopsoas kası komşuluğunda büyük bir yumuşak doku kitlesi görüldü. Kan sayımında ileri derecede lökositoz saptanması üzerine periferik yayma yapıldı ve kronik miyeloid lösemi (KML) tanısı kondu. Pelvisteki kitle, KML zemininde gelişen granülositik sarkom olarak değerlendirildi. Kronik miyeloid lösemi gibi hematolojik hastalıkların granülositik sarkoma yol açarak kalça ağrısı ile kendini gösterebileceği unutulmamalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294