Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

An unusual cause of recurrent joint effusions:nonhemophilic hemosiderotic synovitis of the knee

AOTT 2010; 44: 162-165
DOI: 10.3944/AOTT.2010.2240
Read: 1268 Downloads: 814 Published: 08 February 2020
Abstract

A 20-year-old female presented with a painful swelling in the right knee and snapping sensation on joint motion that appeared without trauma and recurred several times. She had no history of a bleeding disease or trauma. Physical examination showed no signs of rash or temperature change or systemic or local findings of an infection. The knee was tender and knee motion was painful, with 90 degrees of flexion and full extension. The ballottement test was positive. All laboratory tests including rheumatologic and bleeding parameters were normal. Joint effusion analysis was normal except for its rusty-brown color. Magnetic resonance imaging showed synovial hypertrophy and grade 2 degeneration in the medial meniscus. During diagnostic and surgical arthroscopy, rust-colored synovial hypertrophy was noted in the suprapatellar pouch accompanied by patchy villi and nodules and cystic changes. The gross appearance of the synovium mimicked that of pigmented villonodular synovitis. Biopsy specimens were obtained from different parts of the synovium and a subtotal synovectomy was performed. The histopathologic diagnosis was reported as hemosiderotic synovitis. During a three-year follow-up, she had no pain, snapping sensation, or limitation of motion. There were no recurrent effusions.

Özet

Yirmi yaşındaki kadın hasta, sağ dizinde belirgin bir travma olmaksızın başlayan ve tekrarlayan, hareketle atlama hissi uyandıran ağrılı şişlik yakınmasıyla başvurdu. Kanama hastalığı ve travma öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde kızarıklık, ısı artışı ile herhangi bir lokal ya da sistemik enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Diz hareketleri ağrılı ve hassas, fleksiyonu 90 derece, ekstansiyonu ise tamdı ve patella efüzyon testi pozitif bulundu. Romatolojik testler ve kanama parametreleri de dahil tüm laboratuvar bulguları normaldi. Eklem sıvısı analizi, görünümünün kirli pas renginde olması dışında normaldi. Manyetik rezonans görüntülemede sinovyal hipertrofi ile medial menisküste derece 2 dejenerasyon saptandı. Tanısal ve girişimsel artroskopi sırasında, suprapatellar boşlukta, yer yer villüs ve nodüller içeren, kistik değişikliklerin de eşlik ettiği, pas renginde hipertrofik sinovya dokusu görüldü. Sinovyanın görüntüsü pigmente villonodüler sinovit ile uyumlu idi. Sinovya dokusunun değişik yerlerinden biyopsiler alınarak tama yakın sinovyektomi uygulandı. Histopatolojik tanı hemosiderotik sinovit olarak bildirildi. Hastanın üç yıllık takibinde ağrı, atlama hissi ve hareket kısıtlılığı yoktu. Ameliyattan sonra tekrarlayan efüzyon olmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294