Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Anatomic investigations of the juncturae tendineum of the hand in cadavers

AOTT 1993; 27: 269-271
Read: 456 Downloads: 420 Published: 20 April 2021
Abstract

At eighteen hands of twelve cadaver, intertendious connections among the long extensor tendons were investigated. In this study it was found that extensor indicis proprius tendon of index finger has not any connection, whereas extensor digiti minimi tendon of the little finger has intertendinous connections at every specimens. We thought that better functional results in extensor tendon surgery are directly releated 10 understanding of the intertendinous anatomy.

Özet

Oniki kadavrada toplam onsekiz el üzerinde, dorsumda parmakların uzun ekstensor tendonları ve toplam onsekiz el üzerinde, dorsumda parmakların uzun ekstenser tendonları ve aralarındaki intertendinöz bağlantılar detaylı şekilde ortaya konuldu, Yapılan incelemede radialden ulnara doğru fasya-ligament-tendon ilişkisinin en sık görüldüğü, ikinci parmağın ayrı ekstensorunun (ekstensor indicis proprius) hiçbir bağlantı göstermediği, beşinci parmağın ayrı ekstensorunun ise (ekstensor digiti minimi) her piyeste intertendinöz ilişki içinde olduğu görüldü, El dorsumunda ekstensor tendonları içeren herhangi bir cerrahi girişimde, fonksiyonel kaybın önlenmesinin ve başarının intertendinöz anatomik yapının iyi bilinmesiyle ilişkili olduğu düşünüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294