Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Approach to metastatic bone tumors

AOTT 1997; 31: 335-338
Read: 736 Downloads: 478 Published: 19 April 2021
Abstract

In this study, 28 patients with metastatic bone tumors examined in between March 1993 and March 1996 are evaluated. Metastatic bone defects were determined in 13 cases while 15 patients presented with pathologic bone fractures. Most prevalent locations for metastatic bone disease were femur 57.2%, humerus 17.8% and pelvis 17.8%. In 39.2% of the cases metastasis originated from a lung tumor and 21.4% of cases were caused by breast tumor metastasis, but in 25% primary tumor could not be found. The mean follow up time was 21.5 (3-31) months. At the end of the follow-up period range survival was 61.6% in patients presenting with bone defects only, compared to 33.3% in those presenting with pathologic fractures. Although metastatic bone tumors suggest preterminal disease, metastasis excision and osteosynthesis by bone cement is recommended to promote life quality, early ambulation and prevent pain.

Özet

Mart 1993-Mart 1996 tarihleri arasında Anabilim Dalımızda tedavi edilen 28 metastatik kemik tümörü olgusu değerlendirildi. 13 olguda, kemikte metastatik likik lejyon bulunurken, 15 olguda patolojik kırık vardı. İskelet sisteminde en sık femur (%57.2), humerus (%17.8) ve pelvis (%17.8) kemiklerinde tutulum görüldü. Olguların %39.2 si akciğer, %2l.4’ü meme tümörlerinin metastazı sonucu olurken, olguların %25 inde primer tümör bulunamadı. Tüm olguların tedavisinde metastatik lezyonun eksizyonu ve kemik çimentosu kullanarak osteosentez uygulandı. Ortalama takip süresi 27.5 (3-31) ay olan olguların takip suresinın sonunda li-nk lezyonlu metastazlarda hayatta kalma oranı %61.6, patolojik kırıkla takip edilenlerde ise %33.3 olarak bulundu. Metastatik kemik tümörleri preterminal bulgu olmasına rağmen, hastanın yaşam kalitesini artır-mak, ağrısını gidermek ve yatağa bağımlılıktan kurtarmak amacı ile metastazların eksizyonunu ve kemik çimentosu kullanarak osteosentez uygulamasını öneriyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294