Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic characteristics of meniscal injuries in osteoarthritic knees

AOTT 2014; 48: 276-282
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3167
Read: 114 Downloads: 70 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Bu çalışmanın amacı osteoartritli dizlerde menisküs yaralanmalarının artroskopik karakteristiklerini incelemek ve uygulanacak cerrahi yaklaşımdaki önemini saptamaktı.

Dört orijinal tipteki menisküs yaralanmaları tanımlandı. Çalışmaya katılan 87 olgunun 12’si Tip 1, 26’sı Tip 2, 35’i Tip 3 ve 14’ü Tip 4 menisküs yaralanmalarıydı. Tip 1 olguların 5’inin menisküsü sütür ile onarılırken, 7 olguda kısmi rezeksiyon; Tip 2 olguların 22’sinde kısmi rezeksiyon, 4’ünde subtotal rezeksiyon; Tip 3 olguların 2’sinde debridman, 8’inde kısmi rezeksiyon, 19’unda subtotal rezeksiyon, 6’sında total rezeksiyon; ve Tip 4 olguların 3’ünde subtotal rezeksiyon, 11’inde ise total rezeksiyon yapıldı. Hastalar Lysholm, görsel analog skala ve Kellgren-Lawrence skorları ve kıkırdak lezyonlarının evrelerine göre değerlendirildiler.

Takip süresinin ortalama 26 (dağılım: 8-51) ay olduğu kaydedildi. On üç olguda yorgunluk sonrası eklemde şişlik ve ağrı gözlendi. Bir Tip 3 ve bir Tip 4 olguda kilitlenme semptomu mevcuttu. Tip 3 olguların birinde ve Tip 4 olguların ikisinde eklem fleksiyonu 20° ile kısıtlıydı. İki Tip 2 ve iki Tip 4 olguya cerrahi sonrası 2 yıl ila 3 yıl 2 ay sonrası dönemde total diz artroplastisi yapıldı.

Osteoartritli dizlerde menisküs yaralanmalarının sınıflandırması, artroskopi cerrahisine rehberlik etmesi amacıyla ve diz osteoartritinde minimal invaziv cerrahinin tedavi edici etkisini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294