Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic resection of symptomatic synovial plica of the knee

AOTT 1991; 25: Supplement 389-390
Read: 684 Downloads: 418 Published: 21 April 2021
Abstract

A review of all patients undergoing arthroscopic resection of the symtomatic plica mediopatellaris and infrapatellaris without other intraarticular pathology was conducted. 21 patients with 13 women, 8 man, avg. age 25, 1. Symptomatic plica were: 18 synovialis mediopatellaris, 3 infrapatellaris medialis. Follow up was at an avarage of 24 months. Based on our clinical experience, when a specific diagnosis made preoperativel, match groove in the femoral condyle is noted at arthroscopy, excision of thickened or fibrotic plica should give a favorable result in a high percentage of cases.

Özet

Diğer intraartiküler patolojilerin eşlik etmediği semptomatik mediopatellar ve inforapatellar plikada artroskopik rezeksiyon uygulanan hastalar taranmıştır. Ortalama yaşı 25.1 olan, 13 ü kadın, 8 i erkek 21 hasta. Semptomatik plikaların 18 i mediopatellar sinovyada, 3 ü infrapatellar medial sinovyodur. Klinik deneyimize dayanarak ameliyat öncesinde spesifik bir tam konduğunda artroskopi sırasında, femoral kondilde karşılık gelen oluk farkedilir ve kalınlaşmış veya fibrotik plikamn eksizyonu vakaların büyük çoğunluğunda olumlu sonuçlanmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294