Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic subacromial decompression: one to sevenyear results

AOTT 2001; 35: 377-381
Read: 726 Downloads: 495 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: Impingement syndrome is one of the most important causes of pain in the shoulder region. Advances in arthroscopic techniques allowed acromioplasty to be performed arthroscopically. In this study, we evaluated the results of arthroscopic subacromial decompression in patients with impingement syndrome.\r\nMethods: Seventy patients who were treated with arthroscopic subacromial decompression and who had a follow-up period of at least a year were retrospectively evaluated. There were 51 females and 19 males (mean age 41.2 years, range 20 to 72 years). Additional surgical procedures involved debridement in massive rotator cuff tears (n=2), biceps tenodesis (n=7), distal clavicle resection (n=7), and posterior capsular release (n=8). Evaluations were made using physical examination and radiography findings, and the Constant scoring system. The mean follow-up period was 27.6 months (range 12 to 84 months). \r\nResults: In none of the patients failure was encountered. Sixty patients (85%) achieved excellent and good results. The results were satisfactory in 10 patients (15%). One patient developed postoperative frozen shoulder which was unresponsive to physical therapy and was treated with arthroscopic capsular release. \r\nConclusion: Arthroscopic subacromial decompression is a superior surgical method for appropriately selected patients in the hands of experienced shoulder arthroscopists. Patients undergoing arthroscopic subacromial decompression can return to their daily and athletic activities very early because of relatively small surgical injuries and the preservation of the deltoid attachment.

Özet

Amaç: Rotator manşetin korakoakromial arkusta sıkışması (impingement sendromu) en önemli omuz ağrısı sebeplerindendir. Artroskopik tekniklerdeki ilerlemeler ile subakromial dekompresyon artroskopi ile yapılabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada artroskopik subakromial dekompresyon yaptığımız hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya artroskopik subakromial dekompresyon uygulanan ve en az bir yıl süreyle izlenen 70 hasta (51 kadın, 19 erkek; ort. yaş 41.2; dağılım 20-72) alındı. Artroskopik subakromial dekompresyona ek olarak, iki hastada masif rotator manşet yırtığı nedeniyle debridman, yedisinde biseps uzun başının tenodezi, yedisinde akromioklaviküler eklem artrozu nedeniyle distal klavikula rezeksiyonu, sekizinde posterior kapsül gevşetmesi uygulandı. Değerlendirmeler fizik muayene, radyografi ve Constant skoru ile yapıldı. Ortalama takip süresi 27.6 aydı (dağılım 12-84 ay).\r\nSonuçlar: Altmış hastada (%85) çok iyi ve iyi, 10 hastada (%15) tatmin edici sonuç alındı. Kötü sonuç alınan hasta olmadı. Bir hastada ameliyat sonrası gelişen donmuş omuz sendromu nedeniyle uygulanan fizik tedaviden yeterli yanıt alınamadığı için artroskopik kapsüler gevşetme yapıldı.\r\nÇıkarımlar: Artroskopik subakromial dekompresyon, tecrübeli omuz artroskopistleri için uygun seçilen olgularda çok üstün bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Artroskopik cerrahi yapılan hastalar, cerrahi yaraların önemsiz olması ve deltoid yapışma yerine zarar verilmemesi nedeniyle çok çabuk rehabilite olarak günlük ve spor aktivitelerine dönebilmektedirler.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294