Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic surgery in meniscus lesions

AOTT 1988; 22: Supplement 221-228
Read: 601 Downloads: 446
Abstract
Due to its advantages like low morbidity, shortness of hospitalization period, early returning to work or sports, arthroscopic menisectomy, portion. In this article the techniques of artroscopic menisectomy have been presented in detail and recovery rates, the time off work and returning to sports activities and average hospitalization period in literature have been compared.
Özet
Artroskopik menisektomi, düşük morbiditase, hospitalizasyon süresinin kısalığı, erken işe veya spora dönme imkanı gibi avantajları nedeniyle açık menisektomiye oranla giderek artan sayıda kullanılmaktadır. Bu yazıda artroskopik menisektomi teknikleri detaylı olarak anlatıldı ve literatürdeki ortalama hospitalizasyon süreleri, işten kalma ve spora dönme süreleri iyileşme yüzdeleri kıyaslandı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294