Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment of rotator cuff calcifying tendinitis

AOTT 2002; 36: 413-416
Read: 667 Downloads: 416 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the effectiveness of arthroscopic treatment in patients with rotator cuff calcifying tendinitis unresponsive to conservative treatment.Methods: Arthroscopic treatment was performed in 10 patients (6 females, 4 males; mean age 46 years; range 34 to 53 years) in whom pain and functional disability persisted for more than a year despite conservative therapy for rotator cuff calcifying tendinitis. Arthroscopic bursectomy was also carried out. One patient underwent repair for rotator cuff tear. The patients were evaluated before and after surgery with the use of Constant scores and direct radiographs. The mean follow-up period was 12 months (range 6 to 19 months). Results: The mean Constant scores were 66 (range 45 to 70) and 93 (range 89 to 96) before surgery and on final examinations, respectively. Postoperative radiographs demonstrated incomplete removal of calcifications in four patients; however, complaints of pain disappeared in these patients and radiologic controls showed that residual deposits underwent spontaneous resorption. Conclusion: Arthroscopic removal of calcium deposits together with bursectomy seems to be effective and reliable in patients with chronic calcifying tendinitis unresponsive to conservative treatment.

Özet

Amaç: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen rotator manşetin kalsifiye tendinitinde artroskopik tedavinin etkinliği değerlendirildi.\nÇalışma planı: En az bir yıl süreyle yürütülen konservatif tedaviye rağmen ağrı ve fonksiyonel yetersizliğinde düzelme gözlenmeyen kalsifiye tendinitli 10 olgunun (6 kadın, 4 erkek; ort. yaş 46; dağılım 34-53) omzundaki kalsifiye materyal artroskopik olarak çıkarıldı ve bursektomi yapıldı. Bir hastada saptanan yırtık nedeniyle rotator manşet onarımı da yapıldı. Hastalar ameliyat öncesinde ve son kontrollerde Constant skoru ve direkt radyografiler ile değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 12 ay (dağılım 6-19 ay) idi. Sonuçlar: Ameliyat öncesinde 66 (dağılım 45-70) olan Constant skoru ortalaması, ameliyat sonrası kontrollerde 93 (dağılım 89-96) bulundu. Ameliyat sonrası radyografilerde dört hastada kalsifikasyonun tamamen çıkarılamadığı görüldü; bununla birlikte, bu hastaların ağrı şikayetleri kayboldu ve takip röntgenlerinde kalsifikasyonun rezorbe olduğu gözlendi. Çıkarımlar: Konservatif tedaviyle yanıt alınamayan kronik kalsifiye tendinitli olgularda kalsifikasyonun artroskopik olarak çıkarılması ile beraber bursektominin etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294