Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopically assisted closed lateral capsular release in the treatment of patellar instability and anterior knee pain syndromes

AOTT 1991; 25: Supplement 319-322
Read: 607 Downloads: 436 Published: 21 April 2021
Abstract

Lateral capsular release (LCR}, popularized in 1977 by Ficat and Hungerlord is an arthroscopically assisted procedure perlormed in the treatment of patellar instabiltty lateral patellar hyperpression and anterior knee paın syndromes Twenty two LCR procedures were pel1ormed by the senior author between 1988-1990 The results of 14 patients who could be located for a follow-up visit were prospectively analyzed The study group consisted of 15 knees of 14 patients with a mean age of 33 3 years (16-58} and a mean lollow.up of 8. 8 months (4-28) The diagnosis was anterior knee pain in 3 lateral patellar hyperpression in 4, patellar subluxation in 4 and patellar-lemoral osteoarthn\"lis in 4 knees The Iower extremity morphotype, joint laxlty, patellar gliding, T-sulcus angle, patellar mobility, lateral capsular contracture and vastus medialis bulk were eva!uated during the clinical examination. Patello-lemoral relationship was analyzed in the frontal, horizontal and sagittal planes with radiographs using the techniques described by Merchant, Caton, Laurin, and Maldaque-Malghem A diagnostic arthroscopy was perlormed and concomittant pathologies werf treated, followed by an intra or extra synoviallateral capsular release The resloration of patello-femoral congruency was verilied by radiographs and an intraarticular drain was inserted followed by a compressive dressing and ice-packs Conlinious passive motion was instituted in the first 24 hours and the patients were disharged on the fourth postoperative day There were no inlections or hematomas. The results were graded using the scoring system of hall. The results were rated as excellent in 2 and good in 1 knee in the anterior knee pain group; good in 3 and fair in 1 knee in the patellar subluxation group; excellent in 3 and good in 1 knee in the lateral patellar hyperpression group; and good in 1. fair in 1 and bad in 2 patients in the patello-lemoral osteoarthritis group it was concluded that arthroscopically assisted lateral capsular release is a simple and elleclive procedure when perlormed in patients who meet the indication criteria.

Özet

Patellar instabilite. patellar aşırı basınç ve ön diz ağrısı sendromlarında dış kapsüler gevşetme (DKG} artroskopik kontrol altında uygulanan bir tedavi yöntemidir ilk olarak Ficat i1e Hungel1ord tarafından 1977’de popülerize edilen bu teknik patellar excessive lateral pressure\" sendromunda uygulanmıştır. Çalışmamızda 1988-1990 yılları arasında DKG uygulanan 22 hastadan kontrole gelen 14 tanesinin tedavi sonuçları prospektil olarak incelendi. Ortalama yaşları 333 (16-58} ve ortalama takip süreleri 88 ay (4-28} olan 14 hastanın 15 dizi çalışmaya alındı. Bunlardan üçüne ön diz ağrısı, dördüne patellar aşırı basınç dördüne patellar sublüksasyon ve dört tanesine patello-femoral osteoartrit tanısı kondu Klinik muayenede alt ekstremite mortotipi eklem laksıtesi, patellar kaydırma (glide} testi. pasif patellar tilt T sulkus açısı, patellar mobilite ve dış kapsüler kontraktür ve vastus medlalis kuvveti değerlendirildi. Radyolojik olarak sagittal, frontal ve horizontal düzlemlerde patello-lemoral uyumluluk Merchant Caton Laurin ve Maldague Malghem e göre incelendi Diagnostik artroskopide eşlik eden patolojiler tedavi edildikten sonra patello-lemoral uyumluluk sine-art. roskopik olarak (70 \"lik skop ile} değerlendirildi ve Metcail tekniğine göre intra veya ekstra sinoviyal kapalı dış kapsüler gevşetme uygulandı. Radyolojik kontrolu takiben tüm hasta!ara intra-artiküler dren ve kompresyon bandajı ile birlikte buz tatbiki yapılarak ilk 24 saatte CPM cihazı ile hareket verildi. Hastalar post-operatil dördüncü günde taburcu edilerek ayaktan rehabilitasyon programına alındı. Hastaların hiçbirinde enfeksiyon veya hematom görülmedi Kontrole gelen hastaların sonuçları Hall skorlama sistemine göre derecelendirildi. Ön diz ağrısı sendromu olan 2 hastada çok iyi, 1 hastada iyi sonuç; patella sublüksasyonu olan 3 dizde iyi 1 dizde orta sonuç; palella aşıfl basınç sendromu olan 3 hastada çok iyi ve 1 hastada orta sonuç patello-femoral osteoartriti o!an hastaların birinde iyi, birinde orta ve ikisinde kötü sonuç elde edildi. Ön diz ağrısı ve patellar instabilitelerde artroskopik kontrol altında uygulanan kapalı dış kapsüler gevşetmenin teknik olarak basit kısa sürede uygulanan ve endıkasyon kilterleri çerçevesinde yapıldığında ıyi sonuç veren bir metod olduğu kanısına varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294