Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopyassisted treatment of Hoffa fracture associated with ipsilateral femoral shaft tibial eminence and Malgaigne fractures

AOTT 2014; 48: 602-606
DOI: 10.3944/AOTT.2014.2786
Read: 480 Downloads: 434 Published: 07 February 2020
Abstract

 

Hoffa fracture associated with ipsilateral femoral shaft fractures is a rare clinical entity. We present a previously unreported multi-trauma case with a unique fracture combination of ipsilateral Hoffa, tibial eminence, femoral shaft and Malgaigne fractures. The Malgaigne fracture was treated non-operatively while the other three fractures were operated with arthroscopic and assisted techniques. Despite the use of minimally invasive techniques, the patient experienced postoperative soft tissue problems. In follow-up, all fractures healed with a good functional outcome. The application of a minimally invasive technique in such a high-energy trauma is crucial for prevention of soft tissue complications.

 

Özet

 

 

Hoffa kırıklarının femur şaft kırıkları ile birlikte izlenmesi nadir bir klinik tablodur. Bu sunumda, aynı tarafta Hoffa, tibial eminens, femoral şaft ve Malgaigne kırıklarının birlikte izlendiği, literatürde bildirilmemiş nadir bir çoklu travma olgusu sunulmaktadır. Konservatif olarak tedavi edilen Malgaigne kırığı dışında kalan üç farklı kırık artroskopi destekli teknikler kullanılarak tedavi edilmiştir. Minimal invaziv tekniklerin kullanılmasına karşın, olguda yumuşak doku problemleri ile karşılaşılmış, takiplerde tüm kırıklar iyi fonksiyonel sonuçlar ile iyileşmiştir. Yüksek enerjili benzer travma olgularında minimal invaziv tekniklerin uygulanması yumuşak doku komplikasyonlarının engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294