Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Articles published in Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica between 20032012: content characteristics and publication trends

AOTT 2014; 48: 576-583
DOI: 10.3944/AOTT.2014.14.0079
Read: 435 Downloads: 409 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to examine publications in Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica (AOTT) between 2003 and 2012 using bibliometric methods and to describe publication trends, characteristics and patterns of orthopedic publications in Turkey.

Methods: All articles published in AOTT between 2003 and 2012 were identified and classified according to their study design and subspecialty of orthopedics. The following parameters from each manuscript were also identified: (1) the number of authors, (2) the number of institutions of the authors, (3) institutional affiliation of the first author, (4) origin of country of the first author, (5) sample size, (6) study outcome, (7) presence or absence of statistical methods, (8) presence of funding, and (9) time from submission to acceptance.

Results: A total of 699 eligible articles were identified. The most common study designs were retrospective observational studies and case reports. The most common subspecialties of orthopedics were orthopedic trauma and hand and microsurgery. Institutional affiliation of the first author was a university hospital in 56.4% of the studies and origin of country of the first author was Turkey in 93.4%. Time from submission to acceptance was a mean of 7.11 months.

Conclusion: This study revealed the current status and trends of orthopedic publications in Turkey in the leading Turkish orthopedic journal AOTT over a 10-year period. The impact factor of AOTT shows a slow but stable increasing trend indicating a growing attention towards the journal.

 

Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2003-2012 yılları arasında Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica’da (AOTT) yayımlanan makaleleri bibliyometrik yöntemlerle inceleyerek makalelerin yayımlanma eğilimlerini, yapısal özelliklerini ve paternlerini belirlemekti.

Çalışma planı: 2003-2012 yılları arasında AOTT’de yayımlanmış tüm makaleler belirlendi ve çalışma tasarımlarına ve ortopedi alt dallarına göre sınıflandı. Her makale için ayrıca şu parametreler belirlendi: (1) yazar sayısı, (2) yazarların çalıştıkları kurum sayısı, (3) birinci yazarın çalıştığı kurumun yapısı, (4) birinci yazarın ülkesi, (5) örneklem büyüklüğü, (6) çalışmanın sonucu, (7) istatistiksel yöntemlerin kullanılıp kullanılmaması, (8) finansal destek alınıp alınmadığı ve (9) başvuru ile kabul edilme arasında geçen süre.

Bulgular: Toplam 699 uygun makale belirlendi. En çok görülen çalışma tasarımları geriye dönük gözlemsel çalışmalar ve olgu sunumlarıydı. En çok görülen ortopedi alt dalları ise ortopedik travma ile el ve mikrocerrahi olarak belirlendi. Birinci yazarın çalıştığı kurumun yapısı çalışmaların %56.4’ünde üniversite hastanesi, birinci yazarın ülkesi çalışmaların %93.4’ünde Türkiye idi. Başvuru ile kabul edilme arasında geçen süre ortalama 7.11 ay olarak saptandı.

Çıkarımlar: Bu çalışma Türkiye’nin önde gelen ortopedi dergisi AOTT’de 10 yıllık bir süre içinde yayımlanmış olan makalelerin güncel durumunu ve eğilimlerini ortaya koymuştur. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica’nın etki katsayısı değerleri yavaş ama istikrarlı bir artış eğilimi göstermekte, bu da dergiye olan artan ilgiyi yansıtmaktadır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294