Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Atypical chronic osteomyelitis

AOTT 1992; 26: 171-173
Read: 620 Downloads: 410 Published: 20 April 2021
Abstract

Diagnosis of cases of chronic osteomyelitis with a minimum one month history, without the cardinal signs of infection, and with a radiological appearance of tumour is difficult. Definitive diagnosis can be obtained by biopsy. We have performed open biopsy on six cases with clinical and radiological signs of tumour and histoIogical examination revealed chronic osteomyelitis. Curettage and for three weeks intravenous and further three to six weeks oral antibiotic administration according to antibiogram was the choice of treatment in these patients.

Özet

Hastalık öyküsünün en az bir ay olduğu, klinik olarak infeksiyonun kardinal bulgularının saptanamadığı, grafilerinde daha çok tümöral oluşumu andıran kronik osteomiyelit olgularının tanısı oldukça zordur. Kesin tanı için açık biyopsi gerekmektedir. Bizim de klinik ve radyolojik olarak tümör olduğunu düşündüğümüz ve kesin tanı koyamadığımız altı olgumuza açık biyopsi yapılmış, patolojik inceleme sonucu bu olguların kronik osteomiyelit oldukları anlaşılmıştır. Kronik osteomyelitli bu hastaların tedavisinde küretaj ve kültür antibiyogram sonucuna göre 3 hafta parenteral ve bunu izleyen dönemde 3-6 hafta oral antibiyotik tedavisi uygulanmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294