Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bilateral anterior dislocation of the shoulder

AOTT 1991; 25: 117-118
Read: 258 Downloads: 219 Published: 21 April 2021
Abstract

Aithough dislocations of shoulder is very frequent bilateral cases is extremely rare most bilateral posterior dislocations of shoulder are caused by neurologic conditions. But bilateral anterior dislocations of shoulder are associated with trauma In our case. bilateral anterior dislocation of shoulder that produce by grand-mal seizure is a rare cause in this respect we thought a review of literature related to bilateral dislocations of shoulder and reported this seldom case.

Özet

Omuz ekleminde, oldukça sık olarak çıkık görülmesine rağmen iki taraflı çıkıklar oldukça nadirdir. Bilateral omuz çıkıklarının, posterior olanlarına genellikle nörolojik nedenlerin, anterior olanlarına ise travmatik nedenlerin sebep olduğu görülmektedir. Hastamızda bilateral anterior omuz çıkığına neden olan grand-mal nöbet nadir bir neden olarak görülmüş ve olgunun yayınlanması düşünülmüştür. Bu fırsatla bilateral omuz çıkığı olgularını ve etyolojik nedenlerini de yazımızda irdeledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294