Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bilateral instability of the knee case report

AOTT 1997; 31: 56-57
Read: 170 Downloads: 130 Published: 19 April 2021
Abstract

We detected right anteromedial and left posterolateral rotatory knee instability in a patient who admitted in the Orthopaedics Department of ‚ukurova University. The patient was a twenty-six year old female and sustained a car -vehicle accident. Six days after the injury, both knee ligaments were repaired. In the last examination, four years after the operation, the range of motion of the right and left knee were 130¡ and 120¡ of flexion respectively and 5¡ of extension lack in both. No signs of instability was observed. Lysholm scores of the knees were 90 on both. Traumatic ligament lesions of the knee are being hard to manage and rehabilitate. The goal of treatment is to restore the anatomy and stability as close as possible to the previous status. In this report, we present a case of rotary instability of both knees, which is rarely seen and hard to manage and rehabilitate.

Özet

Trafik kazası geçirerek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran 26 yaşındaki bayan hastanın yapılan muayenesinde sağ dizde anteromedial, sol dizde posterolateral rotasyonel bağ yaralanması saptandı. Olay sonrası altıncı günde operasyona alınan hastaya diz bağ yaralanmaları için primer tamir yapıldı. Postoperatif dördüncü yılda yapılan kontrolünde diz fleksiyonu sağda 130°, solda 120° olup diz ekstansiyonu ise her iki dizde 5° kısıtlı idi. Lyshoim skoru her iki dizde de 90 idi. Diz bağ yaralanmalarının tedavisi ve rehabilitasyonu bir takım güçlükler içermektedir. Anatomik yapıların restorasyonu ve olabildiğince yaralanma öncesine yakın diz stabilitesinin sağlanması tedavinin esasını oluşturmaktadır. Bilateral bağ yaralanması olan olgumuzu, en-der görülmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda karşılaştığımız güçlükler nedeni ile sunmak istedik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294