Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bilateral quadriceps tendon rupture and coexistent femoral neck fracture in a patient with chronic renal failure

AOTT 2007; 41: 393-396
Read: 659 Downloads: 659 Published: 08 March 2020
Abstract

Simultaneous bilateral quadriceps tendon rupture is a very rare injury mostly seen in patients with chronic renal failure or other systemic chronic diseases. Metabolic acidosis in chronic renal failure predisposes these patients to tendon degeneration. A 37-year-old woman who received hemodialysis for chronic renal failure for two years presented with complaints of severe pain in the left hip and inability to walk. She had a history of two consecutive falls in the past two months. On physical examination, there were joint spaces in both suprapatellar areas, active extension of both knees was inhibited, and movements of the left hip were quite painful. Knee ultrasonography and magnetic resonance imaging showed bilateral quadriceps tendon rupture from patellar attachment. At surgery, full-thickness quadriceps tendon tears were repaired with Tycron transpatellar suture anchors. Internal fixation was not considered for hip fracture due to the presence of chronic renal failure, so hemiarthroplasty with bipolar endoprosthesis was performed in the same session for femoral neck fracture. Six months after the operation, the patient was able to walk without support and almost regained her normal knee functions.

Özet

İki taraflı kuadriseps tendon kopması genellikle kronik renal yetmezliği veya diğer sistemik hastalıkları olan kişilerde ortaya çıkan oldukça nadir bir yaralanmadır. Kronik renal yetmezlikteki metabolik asidoz tablosu tendon dejenerasyonuna neden olabilmektedir. Otuz yedi yaşında, kronik renal yetmezlik nedeniyle iki yıldır hemodiyaliz tedavisi gören kadın hasta, şiddetli sol kalça ağrısı ve yürüyememe yakınmaları ile başvurdu. Hasta, iki ay içerisinde iki kez düştüğünü belirtti. Fizik muayenede her iki suprapatellar bölgede boşluklar vardı ve hasta dizlerini aktif olarak ekstansiyona getiremiyordu. Ayrıca, sol kalça hareketleri oldukça ağrılıydı. Diz grafilerinde sol femur boyun kırığı olduğu görüldü. Diz ultrasonu ve manyetik rezonans görüntülemede her iki kuadriseps tendonunun patellaya yapışma yerinden kopmuş olduğu izlendi. Ameliyat sırasında her iki dizde kuadriseps tendonunda görülen tam kat yırtığı Tycron transpatellar dikişlerle onarıldı. Hastanın eşlik eden hastalığı nedeniyle kalça kırığına internal fiksasyon düşünülmedi ve sol kalçaya aynı seansta bipolar endoprotez uygulandı. Ameliyat sonrası altıncı ayda hastanın diz fonksiyonları tama yakın düzelmişti ve hasta desteksiz yürüyebiliyordu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294