Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bilateral xanthoma of the Achilles tendon

AOTT 1997; 31: 166-168
Keywords : Xanthoma, tendon
Read: 605 Downloads: 437 Published: 19 April 2021
Abstract

Xanthoma is associated with a specific disturbance of lipid metabolism. Xanthoma of the Achilles tendon is a rather rare disease. 173 cases were found in the English literature by Fahey. Only fifteen of them had surgical treatment of their lesions. The extensor tendons of the hands are most frequently involved and the Achilles tendon is the next most frequent site of involvement. We present a patient with bilateral xanthoma of the Achilles tendon who had excision. No recurrence was seen during a follow-up of one year.

Özet

Ksantom, lipid metabolizmasının spesifik bir bozukluğu ile birlikte bulunur. Asil tendon ksantomu oldukça nadir olarak görülen bir hastalıktır. Fahey İngilizce literatürde 173 vaka tespit edebilmiştir. Bunlardan sadece onbeşinde, lezyonun cerrahi tedavisi yapılmıştır. Lezyon en sık elde ekstansör tendonlarda görülür. Asil tendonu yerleşimi ikinci sıklıkta görülür. Bilateral aşil ksantomu bulunan ve eksizyon uygulanan bir hastayı sunu-yoruz. Bir yıllık takip süresi içinde nüks görülmemiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294