Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Buckethandle tear of a discoid lateral meniscus in a 6yearold girl

AOTT 2009; 43: 528-531
DOI: 10.3944/AOTT.2009.528
Read: 1131 Downloads: 476 Published: 08 February 2020
Abstract

A six-year-old girl was examined upon development of pain, swelling, and locking in her right knee after a considerable period of discomfort and popping sensation. She had no history of trauma. Magnetic resonance imaging showed a discoid lateral meniscus, filling the entire lateral plateau and exhibiting signs of degeneration. On arthroscopic examination, a bucket-handle tear of the discoid lateral meniscus was noted and the patient was treated with arthroscopic subtotal meniscectomy. During the first month of follow-up, the patient had a full range of motion and normal gait. At three years, she maintained full range of motion without pain, locking, or popping. Due to the likelihood of joint degeneration, long-term follow-up was recommended.

Özet

Altı yaşındaki kız hasta, uzun süredir sağ dizde devam eden rahatsızlık ve atlama hissinden sonra, belirgin bir travma olmaksızın dizde ağrı, şişme ve kilitlenme gelişmesi üzerine kliniğimizde incelendi. Manyetik rezonans görüntülemede, tüm lateral platoyu dolduran, yapısal dejenerasyon gösteren lateral diskoid menisküs saptandı. Artroskopik inceleme sırasında diskoid lateral menisküsün kova sapı şeklinde yırtıldığı görülerek hastaya artroskopik subtotal menisektomi uygulandı. Birinci ay kontrolünde hastanın hareket sınırları tam, yürüyüşü normaldi. Üçüncü yıl takibinde ağrı, takılma ve atlama hissi olmaksızın tam hareket açıklığı sürüyordu. Hastaya, eklem dejenerasyonu gelişme olasılığı açısından uzun dönemli takip önerildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294