Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Cerebral palsy and spinal deformities

AOTT 2009; 43: 149-155
DOI: 10.3944/AOTT.2009.149
Read: 1028 Downloads: 800 Published: 08 February 2020
Abstract

Cerebral palsy is a common static encephalopathy and can present as multiple musculoskeletal problems. Increased peripheral muscle tone causes joint contractures and decreased functional capacity. The risk for scoliosis increases parallel with the severity of musculoskeletal involvement. Scoliosis adversely affects the functional capacity, daily care, and nutrition in disabled children. Conservative treatments including physical therapy, bracing, and botulinum toxin injections do not prevent the progression of scoliosis in most of the patients and surgical treatment becomes mandatory. With the use of pedicle screws, three-plane fixation is possible, making posterior instrumentation and fusion effective in correction of severe curves and obviating anterior surgery.

Özet

Beyin felci, çoklu kas iskelet sistemi sorunları ile ortaya çıkabilen ve sık görülen bir statik ensefalopatidir. Periferik kas tonusunun artması, eklem kontraktürlerine neden olarak hastanın fonksiyonel kapasitesini azaltır. Kas iskelet tutulumunun ciddiyetinin artması ile skolyoz riski de artar. Skolyoz hastaların fonksiyonel kapasitesini, günlük bakımını ve beslenmesini olumsuz etkiler. Fizik tedavi, korse veya botulinum toksin enjeksiyonu gibi konservatif tedavi yöntemleri genellikle skolyozun ilerlemesini engelleyemez ve cerrahi tedavi gerekli hale gelir. Üç planlı tespit imkanı sağlayan pedikül vidalarının kullanımı ile posterior enstrümantasyon ve füzyon, yeterli düzeltmenin sağlanmasında etkili olmuş, anterior cerrahi gereksinimini ortadan kaldırmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294