Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Chondromyxoid fibroma clinicopathological findings in 23 cases

AOTT 1998; 32: 274-277
Read: 687 Downloads: 472 Published: 19 April 2021
Abstract

Chondromyxoid fibroma (CMF) is a rare tumor of cartilaginous origin. Tibia is most commonly involved. Microscopically myxoid, chondroid and spindle cell areas are characteristic. In this study, we present 23 patients with a mean age of 25. Tibia was the leading site. Metaphyseal region was the most common location. One patient had a diaphyseal tumor. Three cases revealed cellular atypia. The differential diagnosis of CMF includes most importantly the myxoid chondrosarcoma.

Özet

Kondromiksoid fibrom (KMF) kıkırdak kökenli tümörler içinde yer alan, tibia başta olmak üzere uzun kemiklerde sık görülen selim bir lezyondur. Morfolojik olarak miksoid, kondroid, iğsi alanlar karakteristiktir ve bunlara değişen oranlarda osteoklastik tipte dev hücreler eşlik eder. Bu çalışmada yaş ortalaması 25 olan, 14 ü erkek 23 KMF olgusu sunulmaktadır. En sık yerleşim 7 olgu ile tibiadır. Uzun kemiklerin çoğunda metafizer yerleşim saptanmıştır; bir olguda ise diafizer yerleşim dikkati çekmektedir. Histopatolojik in-celemede tipik özelliklerin yanısıra birkaç olguda hücresel atipi bulunmaktadır. Ayırıcı tanıda miksoid kondrosarkomla karışabileceği unutulmamalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294