Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Chronic Osteomyetitis and its Operative Treatment

AOTT 1975; 9: 54-63
Read: 864 Downloads: 582
Abstract
1002 cases, who had operative treatment tor the chronic osteomyelitis in our clinic between the years of 1954-1972, are studied in various aspects Ages of the patients: 250 cases, ages 6-10 (% 24,9), 248 cases, ages, 11-15 (% 24,7), 200 cases, ages 21-40 (% 20.1), 130 cases, ages 16-20 (% 13,0), 76 cases, ages 41-60 (% 7,6), 72 cases, ages 2-5 (% 7,2) 673 cases (% 67,2) were male and 329 cases (% 32,8) were female. Localisation of the lesio:= Femur 438 (%43,7), tibia 239 (% 23,8), humerus 71 (% 7.1). Lower extremity 837 (%83,5), upper extremity 129 (% 12,9), other bones 36 (%3,6). These localisations are considerabiy different than LOOSER s series of 716 cases. Kind of operations: Curretage 509 (%50,8), sequestrectomy 412 (% 41,1), amputations or resection 24 (% 2.4), trepanation 10 (%1,0), others 47 (% 4,7).
Özet
Kliniğimizde 1954-1972 yılları içinde kronik osteomyelit ve sekelleri nedeniyle ameliyat edilen 1002 vakada çeşitli yönlerden incelemeler yapılmış ve sonuçları bildirilmiştir. Ameliyat endikasyonu bulan 1002 vakanın en çok toplandığı yaş grupları, sirasi ile şöyledir: 6-10 yaşları 250 vaka (% 24,9), 11-15 yaşları 248 vaka (% 24,7), 21-40 yaşları 200 vaka (% 20,1), 16-20 yaşları 130 vaka (% 13,0), 41-60 yaşları 76 vaka (% 7,6), 2-5 yaşları 72 vaka (% 7,2), 61-73 yaşları 15 vaka (% 1,5) ve 1 yaşından ufak 10 vaka (% 1,0), 1002 vakanın cinsiyete göre ayırımı 673 (% 67,2 erkek ve 329 (% 32,8) kadın vaka göstermiştir. 1002 vakada en çok görülen lokalizasyon 438 (% 43,7) vaka ile femur olup bunu 239 (% 23,8) tibia, 71 (% 7,1) humerus ve diğer lokalizasyonlar takip etmektedir. Alt ekstremitede 837 (%83,5), üst ekstremitede 129 (% 12,9) ve diğer kemiklerde 36 (% 3,6) lokalizasyon tespit edilmiştir, 966 ekstremite lokalizasyonlu vakanın 837 si (% 86,6) ait ekstremite, 129 u (% 13..) üst skstremitedir. Bu oranlar ve kemik lokalizasyonlan, Tooser in 716 vakalık bir serisine nazaran, önemli farklar göstermektedir. Ameliyatla tedavide 509 (% 50,8) küretaj, 412 (% 41.1) sekestrektomi, 24 (% 2,4) ampütasyon veya rezeksiyon, 10 (% 1,0) trepanasyon ve 47 (%4,7) sekel tedavisi bulunmaktadır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294