Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Clinical and radiologic results of surgicallytreated acetabular fractures

AOTT 2003; 37: 97-101
Read: 784 Downloads: 478 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the functional and radiologic results of surgical treatment in patients with displaced acetabular fractures.\nMethods: The study included 21 patients (13 males, 8 females; mean age 35 years; range 21 to 63 years). Before surgery, all the patients were evaluated with anteroposterior, iliac, and obturator oblique views and computed tomography scans. According to the Letournel-Judet classification, the fractures were simple in 10 patients and complex in 11 patients. Twelve patients had posterior wall and/or the posterior column fractures. Four patients underwent closed reduction under emergency settings for accompanying posterior dislocations. The mean time to surgery was 4.8 days (range 1 to 13 days). Surgery was performed by the Kocher-Langenbeck approach (n=12), a triradiate approach (n=5), and a modified extended iliofemoral approach (n=4). Functional results were assessed by the D’Aubigne-Postel’s knee scoring system and radiologic results using anteroposterior, iliac, and obturator oblique views. The mean follow-up was 31 months (range 19 to 64 months).\nResults: Functional results were excellent in eight patients (38.1%), good in seven (33.3%), satisfactory in four (19.1%), and poor in two patients (9.5%). Radiologic examination showed posttraumatic arthrosis in four patients (19.1%), heterotopic ossification in three patients (14.3%), and avascular necrosis in two patients (9.5%). Radiologic results were excellent and good in 16 patients (76.2%), satisfactory in three patients (14.3%), and poor in two patients (9.5%).\nConclusion: Clinical and radiologic results showed concordance. The presence of dislocations and inadequate reduction were associated with poor functional results.

Özet

Amaç: Asetabulum kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarda fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: Asetabulum kırığı nedeniyle cerrahi tedaviden sonra yeterli takibi yapılan 21 hasta (13 erkek, 8 kadın; ort. yaş 35; dağılım 21-63) çalışmaya alındı. Ameliyat öncesinde tüm olgular ön-arka, iliak ve obturator oblik grafiler yanı sıra bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Letournel-Judet sınıflamasına göre 10 hastada basit, 11 hastada kompleks kırık vardı. En sık arka duvar ve/veya arka kolon kırığı (12 hasta) saptandı. Kırıkla birlikte arkaya çıkık olan dört hastaya acil kapalı redüksiyon yapıldı. Hastalar ortalama 4.8 günde (dağılım 1-13 gün) ameliyat edildi. On iki olguda Kocher-Langenbeck, beş olguya triradyat, dört olguya modifiye genişletilmiş iliofemoral yaklaşım uygulandı. Sonuçlar fonksiyonel olarak D’Aubigne ve Postel kalça puanlaması ile ve radyolojik olarak ön-arka, iliak ve obturator grafilerle değerlendirildi. Ortalama takip süresi 31 ay (dağılım 19-64 ay) idi.\nSonuçlar: Fonksiyonel olarak sekiz hastada çok iyi (%38.1), yedi hastada iyi (%33.3), dört hastada yeterli (%19.1), iki hastada kötü (%.9.5) sonuç elde edildi. Radyolojik olarak dört hastada posttravmatik artroz (%19.1), üç hastada heterotopik ossifikasyon (%14.3), iki hastada avasküler nekroz (%9.5) saptandı. Radyolojik sonuçlar 16 olguda çok iyi ve iyi (%76.2), üç olguda yeterli (%14.3), iki olguda kötü (%9.5) idi. \nÇıkarımlar: Klinik ve radyografik sonuçların paralellik gösterdiği görüldü. Redüksiyonun yeterli olmadığı ve çıkıkla birlikte olan olgularda kötü fonksiyonel sonuç alındı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294