Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Clinical experiences in carpal tunnel syndrome

AOTT 1992; 26: 246-247
Read: 578 Downloads: 356 Published: 20 April 2021
Abstract

Carpal tunnel syndrome is the sum of sympoms like paresthesias and pain in the median nerve area and atrophia in the thenar area. Tinel s sign, Phalen s and tourniquet tests and EMG are helpful in diagnosis. The choices of therapy are Iocal corticosteroid injection or surgical decompression of the nerve, We have reviewed our clinical experiences on 79 arms of 69 patients with carpal tunnel syndrome with this study.

Özet

Karpal tünel sendromu, median sinirin el bileği düzeyinde bası altında kalması sonucunda ortaya çıkan, median sinir bölgesindeki parestezi, yanma ve ağrı ile tenar bölgede atrofi gibi semptomlar topluluğuna verilen addır. Tanıda Tinel belirtisi, Phalen ve turnike testleri ile EMG yardımcıdır. Tedavi seçenekleri arasında lokal kortikosteroid enjeksiyonu ve cerrahi olarak basının ortadan kaldırılması vardır. Bu çalışma ile karpal tünel sendromu olan 69 hastanın 79 kolu üzerindeki klinik deneyimlerimiz anlatıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294