Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparing the effectiveness of elastic bandages and rigid dressing in below knee amputation stumps

AOTT 1991; 25: 150-152
Read: 374 Downloads: 281 Published: 21 April 2021
Abstract

At the 21 cases of below knee amputations performed by various reasons at the department of Orthopaedic Surgery and Traumatology of Ege University between August 1988 and December 1989, the effects of immediate temporary prosthesis and elastic bandage, plus the effects of both methods in reducing the edema was studied. Volume measurements were taken of 12 cases on 4th or 7th days where postoperative immediate temporery fıtting (prosthesis) could not be performed. Because of infection suspect and again volume measurement were taken in the remaıned 9 cases on the 14th and 15th days. Later within a week different 3 more measurement were taken. The difference between the 1st and 4th measurement was taken. It was seen that in the immediate temporary prosthesis a 5% to 8%, and in the elastic bandage application a 10% to 15% reduction was present. İt was also noted the reduction of edema stopped in 2 weeks at the cases where immediate temporary prothesis was used and in 3 weeks in cases where elastic bandage was used.

Özet

Diz altı amputasyon güdüğünün rehabilitasyonunda amaç erken protez uygulanması ve diz ekleminde fleksiyon kontraktürünün önlenmesidir. Protez rehabilitasyonuna başlayabilmek için güdük yarası iyileşmeli ve güdük kitlesinin hacmi stabilleşmelidir. Bu nedenle amputasyon sonrası ortaya çıkan ödem önemli bir sorundur. Çalışmamızda postoperatif erken geçici protez ve elastik bandaj uygulanan olguların güdük ödemlerindeki değişiklikler yüzde hacim olarak ölçülmüş ve zaman içindeki azalma karşılaştırılmıştır, Erken geçici protez uygulananlarda %5-8 lik, elastik bandaj uygulananlarda %10-15 lik azalma istatiksel olarak % 95 anlamlı bulunmuştur. Uygun koşullarda erken geçici protez ideal tedavi şekli olmakla birlikte rezidüal güdük ödemini azaltmakta her iki yöntemde etkili olmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294