Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison between the efficacies of two different methods of preparing Esmarch bandages for sterilization

AOTT 2005; 39: 437-440
Read: 160 Downloads: 123 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: Sterile Esmarch bandages have a widespread use in orthopedic surgery. We evaluated the efficacy of two different methods of preparing Esmarch bandages for sterilization.\nMethods: Two groups of Esmarch bandages were used, each group consisting of 25 bandages. The size of the bandages was 6.3 cm in width and 450 cm in length. Before sterilization, the bandages were tightly rolled in one group and loosely folded at a length of 10 cm in the other. An indicator was inserted at every five layers of all bandages. Sterilization was evaluated by subjecting both groups to ethylene oxide cycles and the autoclave method. A standard orthopedic surgical set was used as a control during each sterilization. \nResults: Following sterilization with ethylene oxide, all of the indicators were found sterile in both groups. Similarly, complete sterilization was obtained in the loosely folded bandages with the autoclave method. However, only the indicators placed in the first 15 layers and the fiftieth layer were fully sterile in the tightly rolled bandages after autoclaving. The number of sterile indicators in the remaining layers ranged from nine (36%) to 23 (92%).\nConclusion: Ethylene oxide is a reliable technique for sterilizing Esmarch bandages. The bandages must be loosely folded, instead of tightly rolling, when the autoclave technique is used.

Özet

Amaç: Steril Esmarch bandajları ortopedik cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalşmada iki farklı yöntemle sterilizasyona hazırlanan Esmarch bandajlarında sterilizasyonun etkinliği değerlendirildi.\nÇalışma planı: Her birinde 25 adet Esmarch bandajı kullanılmak üzere iki grup oluşturuldu. Bandajların eni 6.3 cm, boyu 450 cm idi. Birinci grupta her bir bandaj sıkıca rulo şeklinde sarıldı, ikinci grupta ise uzunluğu 10 cm olacak şekilde gevşek olarak katlandı. Tüm bandajların arasına her beş katta bir indikatör kondu. Her iki grupta da sterilizasyon hem etilen oksit hem de otoklav yöntemleriyle değerlendirildi. Ayrıca, her sterilizasyon işlemi sırasında bir ortopedik cerrahi seti kontrol grubu olarak kullanıldı.\nSonuçlar: Etilen oksit yöntemiyle yapılan sterilizasyon işleminde her iki grupta da tüm indikatörlerin steril olduğu görüldü. Otoklav yöntemiyle yapılan sterilizasyon işleminde ise, bandajların gevşek şekilde katlandığı grupta tüm indikatörler steril bulunmasına karşın, sıkı rulo şeklinde sarıldığı grupta yalnızca ilk 15 kattaki ve 50. kattaki indikatörler sterildi. Diğer katlarda steril bulunan indikatörlerin sayısı dokuz (%36) ile 23 (%92) arasında değişmekteydi.\nÇıkarımlar: Esmarch bandajlarının sterilizasyonunda etilen oksit yöntemi güvenilir bir yöntemdir. Otoklav yöntemiyle yapılacak sterilizasyonda ise bandajlar gevşek bir şekilde katlanmalı, sıkı rulo şeklinde sarılmamalıdır

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294