Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of arthrographic findings with operative findings in meniscus lesions

AOTT 1988; 22: Supplement 235-236
Read: 747 Downloads: 562
Abstract
In this study, we compared preoperative diagnosis (clinical examination, double –contrast arhrography) with intra-operative findings in 118 patients who had menisectomy between 1983-1987. We found a discondance of 90.29% between pre-and intraopeative findings. The importance of arthorscopy of the knee in clarification of intraaticular abnormalities has also been reviewed.
Özet
Yazıda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1983-1987 yılları arasında 118 menisektomi yapılan vakanın preoperatif teşhisi ile (fizik muayene, çift kontrast artrografi yardımı ile) preoperatuar bulgular karşılaştırılmıştır. Ameliyat öncesi bulgular ile ameliyat bulguları arasında %90.29 oranında uyumsuzluk saptanmıştır. Yazıda ayrıca artroskopinin diz içi patolojisinin aydınlatılmasındaki önemine de yer verilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294