Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of platescrew fixation and intramedullary fixation with inflatable nails in the treatment of acute humeral shaft fractures

AOTT 2007; 41: 7-14
Read: 741 Downloads: 753 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the results of arthroscopically assisted circular external fixation in bicondylar tibial plateau fractures. \nMethods: The study included 13 patients (12 males, 1 female; mean age 27 years; range 18 to 37 years) who were treated with circular external fixation under arthroscopic control for bicondylar tibial plateau fractures. The causes of fractures were traffic accidents in nine cases, sport injuries in two cases, and fall from height in two cases. Eight patients had open fractures. The mean time from injury to presentation was two days. Soft tissue injuries were treated with curettage and excision. The fractures were classified according to the Schatzker’s system. Functional results were assessed using the knee scoring system of Lysholm and Gillquist. The mean follow-up period was 35 months (range 16 to 38 months). \nResults: There was no neurovascular pathology in any of the cases preoperatively and postoperatively. Lysholm and Gillquist knee scores were very good in two patients, good in six patients, moderate in four patients, and poor in one patient. The mean knee score was 82.46. The patient with the poor result had significant limitation in knee extension and flexion. Postoperative complications included superficial soft tissue infection in two patients and pin tract infection in six patients.\nConclusion: Arthroscopically assisted circular external fixation of bicondylar tibial plateau fractures is efficient to obtain satisfactory functional results.

Özet

Amaç: Bikondiler tibia plato kırıklarının, artroskopi eşliğinde sirküler eksternal fiksatör ile tedavi sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Bikondiler tibia plato kırığı olan 13 hasta (12 erkek, 1 kadın; ort. yaş 27; dağılım 18-37) artroskopi kontrolünde sirküler eksternal fiksatör ile tedavi edildi. Kırık nedenleri dokuz olguda trafik kazası, iki olguda spor yaralanması, iki olguda yüksekten düşme idi. Sekiz olguda açık kırık vardı. Olgular travma sonrası ortalama iki gün içerisinde kliniğimize getirildi. Yumuşak doku lezyonlarına (menisküslerde yırtık ve eklem içinde zedelenmiş kıkırdak bölgeleri) traşlama ve eksizyon uygulandı. Kırıklar Schatzker sınıflamasına göre sınıflandırıldı; fonksiyonel değerlendirmede Lysholm ve Gillquist diz skorlaması kullanıldı. Ortalama takip süresi 35 ay (dağılım 16-38 ay) idi. \nSonuçlar: Hiçbir olguda ameliyat öncesi ve sonrasında nörovasküler patolojiye rastlanmadı. Lysholm ve Gillquist diz skorlamasına göre iki olguda çok iyi, altı olguda iyi, dört olguda orta, bir olguda kötü sonuç elde edildi. Takip sonundaki ortalama diz skoru 82.46 bulundu. Kötü sonuç alınan hastada diz ekstansiyon ve fleksiyonunda önemli kısıtlılık gelişti. Ameliyat sonrasında iki hastada yüzeyel yumuşak doku enfeksiyonu, altı hastada çivi dibi enfeksiyonu görüldü.\nÇıkarımlar: Bikondiler tibia plato kırıklarında artroskopi desteği ile uygulanan sirküler eksternal fiksasyonun iyi sonuç için yeterli olduğu görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294