Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of the effects of chronic intraarticular administration of tenoxicam diclofenac and methylprednisolone in healthy rats

AOTT 2015; 49: 438-446
DOI: 10.3944/AOTT.2015.14.0312
Read: 984 Downloads: 812 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: Lyophilized drug manufacturing and intra-articular (IA) applications have increased to address gastrointestinal side effects resulting from chronic treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for degenerative joint disease. Accordingly, we histologically examined joint and stomach tissues from rats to determine and compare the effects of long-term treatment with an IA corticosteroid (methylprednisolone acetate), lyophilized NSAID (tenoxicam), and non-lyophilized NSAID (diclofenac) following application to the knee joint.
Methods: One hundred Wistar albino rats were divided into 4 groups of 25 rats: control, methylprednisolone, tenoxicam, and diclofenac. Ten IA injections were administered at 1-week intervals. Rats were sacrificed at 48 h and 1, 2, 4, and 8 weeks after the tenth injection. Histomorphologically, knee joint samples were examined for osteoarthritic changes and stomach tissue samples for gastric changes.
Results: Unlike methylprednisolone, diclofenac and tenoxicam caused increased fibrosis and fibroblast production; furthermore, chronic methylprednisolone use had no negative effects on the synovium or cartilage.
Conclusion: Chronic tenoxicam and diclofenac use affects joints more negatively than chronic steroid treatment.
 

 

 

 

Özet

 

Amaç: Dejeneratif eklem hastalığı tedavisinde nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) uzun süreli kullanımından kaynaklanan gastrointestinal yan etkilere karşılık olarak liyofilize NSAİİ üretimi ve intra-artiküler (İA) uygulamaları artmıştır. Diz içine enjekte edilen liyofilize NSAİİ (tenoksikam) ile kortikosteroid (metilprednizolon asetat) ve liyofilize olmayan NSAİİ’nin (diklofenak) tekrarlayan uygulamalarının zararlı etkileri histopatolojik olarak araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Denekler, her biri 25 sıçan içeren dört gruba bölünmüştür; kontrol, metilprednizolon, tenoksikam ve diklofenak. Sıçanların sağ dizlerine bir haftalık aralıklarla toplam 10 doz İA enjeksiyon gerçekleştirilmiştir. Sıçanlar, onuncu enjeksiyondan 48 saat, 1, 2, 4 ve 8 hafta sonra sakrifiye edilmiştir. Histomorfolojik olarak, diz eklemleri osteoartritik değişiklikler bakımından incelenirken mide dokusu da gastritik değişiklikler yönünden incelenmiştir.

Bulgular: Diklofenak ve tenoksikam diz ekleminde artmış fibroblast ve fibrozis oluşumuna yol açarken, kortikosteroid artmış fibroblast ve fibrozis oluşumuna yol açmamış; kronik kortikosteroid kullanımı aynı zamanda sinovyum veya kıkırdak doku üzerinde hiçbir negatif etki oluşturmamıştır.

Çıkarımlar: Kronik tenoksikam ve diklofenak kullanımı diz ekleminde metilprednizolona kıyasla daha fazla negatif etki oluşturmuştur.

 

Bu özet, makalenin henüz redaksiyonu tamamlanmamış haline aittir ve bilgi verme amaçlıdır. Yayın aşamasında değişiklik gösterebilir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294