Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of three fixation methods in transverse fractures of the patella in a calf model

AOTT 2006; 40: 248-251
Read: 402 Downloads: 277 Published: 14 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the strength of three different fixation methods against distraction forces in a transverse fracture model of calf patellae.\nMethods: Thirty calf patellae were randomly divided into three groups equal in number. Transverse fractures were induced at the same localization in all the samples. The fractures were fixed with a modified anterior tension band technique, Acutrak 4/5 screws, and a combination of Acutrak 4/5 screws and tension band technique in three groups, respectively. Following fixation, each patella was mounted in a compression-distraction testing machine from the quadriceps and patellar tendons on each side of the patella, and equal distraction forces were applied to each patella. The average load to failure at the fracture site was calculated and the results were compared with the Friedman test.\nResults: The mean failure loads were significantly different in three groups, being 288.8±40.1 newton (N), 878.5±68.6 N, and 938.6±38.8 N, respectively (p<0.001). The most efficient stabilization was obtained in the third group in which Acutrak 4/5 screws and the tension band application were used in combination, while the modified anterior tension band technique alone was found to be the weakest fixation technique.\nConclusion: Our results showed that Acutrak 4/5 screws enabled a rigid fixation in the surgical treatment of patellar fractures.

Özet

Amaç: Dana patellasında oluşturulan transvers kırık tespitinde uygulanan üç farklı yöntemin distraksiyon kuvvetlerine karşı dayanıklılıkları araştırıldı.\nÇalışma planı: Otuz adet dana patellası rastgele yöntemle 10’arlı üç gruba ayrıldı. Tüm patellalarda aynı yerden transvers kırık oluşturuldu. Kırıklar birinci grupta modifiye anterior gergi bandı tekniği, ikinci grupta Acutrak 4/5 vida, üçüncü grupta ise bu vida yoluyla gergi bandı tekniği kullanılarak tespit edildi. Patellalar tespit sonrasında klempler aracılığıyla kuadriseps ve patellar tendonlardan kompresyon-distraksiyon makinesine yerleştirildi. Her bir test grubundaki patellalara eşit zamanlı ve eşit olarak artan distraksiyon kuvvetleri uygulandı. Kırık hattında yetmezlik anındaki kuvvet değerleri kaydedildi. Bu değerler Friedman testi ile karşılaştırıldı.\nSonuçlar: Tespitte yetersizlik oluşturan kuvvet ortalamaları, birinci grupta 288.8±40.1 Newton, ikinci grupta 878.5±68.6 Newton, üçüncü grupta 938.6±38.8 Newton bulundu. Üç grubun ortalama değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.001). Distraksiyon kuvvetlerine karşın en güçlü tespit, Acutrak 4/5 vidası ve gergi bandı ile oluşturulan modifiye teknikle sağlandı. En zayıf tespit yöntemi modifiye anterior gergi bandı tekniği idi.\nÇıkarımlar: Çalışmamızda, patella kırıklarının cerrahi tedavisinde Acutrak 4/5 vidalarının sağlam bir tespit sağlayabileceği görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294