Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Complications of the osteosynthesis at the intertrochanteric fractures of the femur

AOTT 1995; 29: 10-16
Read: 494 Downloads: 349 Published: 20 April 2021
Abstract

Fifty-one patients with trochanteric fractures treatment surgically were evaluated. The mean age was 61.44. Thirty-six of these fractures were unstable. Various types of implants were used. Dynamic Hip Screw has been the most often used implant. The average follow up period is fifteen months. Evaluation was done according to Merle D Aubigne scale. The result was excellent and good in 38 patients (%74), fair in 8 patients (%16), poor in 5 patients (%10). The most important factor for fair and poor results was technical errors probably because not having an orthopedic traction table in our clinic. In these circumstances the most often seen complication was protrusion of the screw to femoral head and neck. Secondly, reduction in varus and fixation in these position. In conclusion, in osteoporotic and unstable trochanteric fractures techniques restorating posteromedial wall must be chosen. And during trochanteric fracture surgery, traction table and C-arm image intencifications of the osteosynthesis.

Özet

Trokanterik kırık nedeniyle cerrahi tedavi görmüş 51 hasta incelendi. Yaş ortalaması 61.44 dü. Bunlardan 36 sı anstabil kırıktı. Çeşitli implantlar kullanılan hastalarda en çok 25 hasta ile DHS uygulanmıştır. Takip süresi ortalama 15 aydır. Merle D Aubigne sınıflandırmasına göre 38 hastada çok iyi ve iyi (%74), 8 inde orta (%16), 5 inde kötu sonuç (%10) alındı. Kötü sonuçların nedenlerinin başında hatalı implant uygulamasının olduğunu saptadık. Ortopedik cerrahi masasının olmadığı şartlarda yapılan bu ameliyatlarda en sık görülen komplikasyon çivinin femur başı veya boynundan protrüzyonu idi. İkinci sıklıkta görulen ise varusta reduksiyon ve fiksasyonu idi. Porotik ve anstabil kırıklarda posteromedial desteğin sağlanacağı cerrahi tekniklerin kullanılması gerektiği vurgulandı. Trokanterik kırıklarda traksiyon masası ve skopi kontrolünün önemi anlatıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294