Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

CONGENİTAL PES EQUİNOVARUS DEFORMİTESİ 73 vakada elde olunan sonuçlar

AOTT 1970; 6: 14-25
Read: 820
Abstract
1. 98 Pes equino-varus in 73 patients have been treated between the years 1961-1967.\n2. We obtained 44% good result in 30 pes equino - varus cases treated by conservative methods and corrective casting and 62 % good and fair results in the cases surgically treated. All these results are satisfactory.\n3. Among the patients we operated on we have obtained the best results by Evans procedure. For this reason we advise more widely use of this method.
Özet
1. 1961-1967 yılları arasında 73 vak ada 98 pes equino-varus vak ası tedavi edilmiştir.\n2. Konservatif metodlar ve alçılı korreksiyonlarla tedavi edilen 30 hastadaki (39 ayak) pes equino-varus vak alarından aldığımız % 44 iyi neticeler, Ameliyatla tedavi etmiş olduğumuz vakalardan elde ettiğimiz % 62 iyi ve orta sonuçlar bizim için tatminkardır.\n3. Ameliyatla tedavi ettiğimiz vak alar içinde en iyi neticeleri Evans ameliyatından almış bulunuyoruz. Bu bakımdan bu metodun daha geniş ölçüde kullanılması şayanı tavsiyedir.
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294