Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Diagnosis of meniscal and anterior cruciate ligament tears with Magnetic Resonance Imaging findings compared with arthroscopy

AOTT 1997; 31: 237-239
Read: 145 Downloads: 104 Published: 19 April 2021
Abstract

MR imaging (MRI) as a noninvasive, painless and radiation free method, is being used in the diagnosis of the knee lesions recently. From January 1993 to September 1995 one hundred eighty patients (one hundred eighty-five knees) who had knee problems were examined by MRI. The mean age was 33.2 years, 121 were men and 59 were women. Arthroscopy was performed within two months of MRI examination and findings were compared. The accuracy of MRI in our series was 80% for medial meniscal tears, 90.8% for lateral meniscal tears, 97.8% for ACL lesions. Because of the excellent diagnostic correlation of MRI and Arthroscopy in meniscal and ligament tears and in differentiation of other lesions of the knee, we believe that MRI is a safe and noninvasive method in diagnosis of the knee problems.

Özet

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) iyonizan radyasyon içermemesi, noninvaziv ve ağrısız bir yöntem olması nedeni ile diz lezyonlarının tanısında son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Ocak 1993-Eylül 1995 tarihleri arasında diz problemi olan 180 hastanın 185 dizi MRG ve artroskopi yapılarak, MRG ve artroskopi bulguları karalaştırılmıştır. Olguların 121 i erkek, 59 u kadın olup ortalama yaş 33.2 idi. Çalışmamızda, MRG nin doğruluk oranları, Medial menisküs yırtıkları için %80, lateral menisküs için %90.8, Ön çapraz bağ için %97.8 olarak bulunmuştur. Menisküs yırtıklarının ve diz bağ yaralanmalarının tanısında MRG ve artroskopi uyumunun iyi olması nedeni ile MRG nin diz problemlerinin tanısında güvenle kullanılabilecek noninvazif bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294