Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Diagnostic and operative arthroscopy

AOTT 1988; 22: Supplement 243-245
Read: 915 Downloads: 596
Abstract
112 diagnostic arthoscopy was performed between 1984 and 1989 in 26 of a total of 112 diagnostic artroscopy cases was treated by artroscopic surgery, 14 partial menisectomy was tone. The average age of the patient was 27.2 years (range, 7-63 years).
Özet
1984-1989 yılları arasında 112 hastaya tanısal artroskopi uygulanmış, bunlardan 26’sında artroskopik cerrahi gerçekleştirilmiştir. Girişimler 5 cerrah tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, olguların özellikleri, klinik ve artroskopik tanıların karşılaştırılması uygulanan artroskopik cerrahi tipleri verilecektir. Artroskopik cerrahi olarak; 14 olguda parsiyel menisektomi, 3 olguda eklem faresi ekstirpasyonu, 2 chondromalacia patella olgusunda debritman, 2 kartizon artropatisi olgusunda depritman ve drilleme, 2 olguda medyal plika eksizyonu, 2 artrozlu olgunun birinde yalnız debritman, birinde debritman ile birlikte yüksek tibial osteotomi, bir sinovit olgusunda sinovyal biyopsi uygulanmıştır. Artroskopik girişimlerin 77’si genel, 31’i lokal ve 4’ünde spinal anestezi uygulanmıştır. Olguların yaşları 7-63 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 27.2’dir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294