Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Diagnostic arthroscopy and miniopen lateral retinacular release in the treatment of excessive lateral compression syndrome

AOTT 2002; 36: Supplement 31-34
Read: 325 Downloads: 246 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We investigated the efficacy of diagnostic arthroscopy and mini-open lateral retinacular release in the treatment of excessive lateral compression syndrome.\r\nMethods: Twenty patients (21 knees) with excessive lateral compression syndrome underwent diagnostic arthroscopy and longitudinal mini-open lateral retinacular release. The patients were comprised of four men and 16 women (mean age 48.6 years; range 21 to 60 years). The results were evaluated according to the Lysholm scoring system. Preoperative and postoperative congruence angles were compared on the tangential patella roentgenograms. Statistical analysis was made using the Wilcoxon signed rank test. The mean follow-up was 10.5 months (range 3 to 18 months).\r\nResults: The mean preoperative Lysholm score increased from 61.28 (range 29 to 76) to 85.57 (range 59 to 99) postoperatively. Only two patients (9%) exhibited decreases in the postoperative Lysholm scores. The mean preoperative congruence angle was +14.94 degrees. In all but two patients, the congruence angle was within normal ranges, with a mean correction of 12.42 degrees. None of the patients developed hemarthrosis postoperatively. Pain relief and functional recovery were achieved in 91% of patients.\r\nConclusion: Lateral retinacular release and proper patellofemoral realignment may provide a successful outcome in patients presenting with anterior knee pain due to excessive lateral compression syndrome.

Özet

Amaç: Aşırı lateral bası sendromunda tanısal artroskopi ve mini-açık lateral retinaküler gevşetme ameliyatının etkinliği araştırıldı.\r\nÇalışma planı: Aşırı lateral bası sendromu nedeniyle 20 hastanın 21 dizine tanısal artroskopi ve longitudinal mini-açık lateral retinaküler gevşetme uygulandı. Hastaların dördü erkek, 16’sı kadındı (ort. yaş 48.6; dağılım 21-60). Sonuçlar Lysholm skoruna göre değerlendirildi. Ayrıca her hastanın Merchant yöntemiyle çekilen tanjansiyel diz grafilerinde uyum açısı ölçülerek ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde Wilcoxon signed rank testi kullanıldı. Ortalama takip süresi 10.5 ay (dağılım 3-18 ay) idi.\r\nSonuçlar: Ameliyat öncesi Lysholm skoru ortalaması 61.28 (dağılım 29-76) iken, ameliyat sonrasında 85.57 (dağılım 59-99) bulundu. Sadece iki hastada (%9) Lysholm skorunda ameliyat öncesi döneme göre düşme izlendi. Uyum açısı ameliyat öncesinde ortalama +14.94 derece idi. Ameliyat sonrasında 12.42 derecelik düzeltme ile kötü sonuç alınan iki hasta dışında, tüm olgularda uyum açısının normal sınırlar içinde yer aldığı görüldü. Hiçbir hastada ameliyat sonrası hemartroz izlenmedi. Hastaların %91’inde ağrılarda düzelme ve fonksiyonel iyileşme izlendi. \r\nÇıkarımlar: Diz önü ağrısı ile başvuran ve aşırı lateral bası sendromu saptanan hastalarda lateral retinaküler gevşetme ile uygun patellofemoral realignman sağlandığında, şikayetlerde tatminkar derecede düzelme olmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294