Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Difficulties in the diagnosis of isolated radial artery injuries: a case report

AOTT 2005; 39: 270-273
Read: 732 Downloads: 841 Published: 08 March 2020
Abstract

Arterial injuries of the forearm account for an important fraction of peripheral vascular injuries. Early diagnosis and treatment are important for both function and viability of the extremity. Arterial injuries of the forearm mostly occur as a result of glass or knife cuts and gunshot wounds and the presence of accompanying injuries may facilitate the diagnosis. However, in this case (50-year-old male patient), a piece of nail behaved like a high-energy particle and injured the radial artery without any accompanying lesion. Detection of normal pulses in the radial and ulnar arteries delayed the diagnosis and treatment. This case report aimed to address difficulties in establishing the diagnosis of isolated radial artery injuries.

Özet

Önkoldaki arter yaralanmaları, periferik vasküler travmaların önemli bir kısmını oluşturur. Erken tanı ve tedavi gerek el fonksiyonları açısından, gerekse ekstremitenin yaşamı açısından çok önemlidir. Önkolda arter yaralanmaları sıklıkla cam, bıçak ve ateşli silahlarla meydana gelmektedir ve bu yaralanmalarla birlikte ek yaralanmaların olması tanıyı kolaylaştırır. Fakat, sunduğumuz olguda (50 yaşında erkek hasta) küçük bir çivi parçası yüksek enerjili cisim gibi davranıp başka bir hasar vermeden radial arteri yaralamış; ulnar ve radial arter nabızlarının normal bulunması tanı ve tedaviyi geciktirmiştir. Bu yazıda, tedavisi basit olan yaralanmanın tanısının konmasındaki sorunlar gündeme getirildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294