Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Diffuse synovial hemangioma of the knee: a case report

AOTT 2004; 38: 224-228
Read: 863 Downloads: 754 Published: 08 March 2020
Abstract

Synovial hemangioma is a rare benign tumor of joint cavities. It may be a cause of pain and recurrent joint swelling in children and young adults. Diffuse synovial hemangioma was diagnosed in a 25-year-old male patient with complaints of right knee pain and swelling of a 10-year history. Direct radiography, venography, magnetic resonance imaging, and diagnostic athroscopy enabled the diagnosis. Surgical excision was not considered because of diffuse involvement and many pigmented areas in the skin; instead, the patient was monitored conservatively. At the end of a year, the severity of complaints and the size of the lesion did not increase. Since there is a high risk for recurrence following open synovectomy for diffuse synovial hemangiomas, conservative treatment may be an alternative approach in selected cases.

Özet

Sinovyal hemanjiyom nadir görülen, selim bir eklem içi tümördür. Genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde ağrı ve tekrarlayıcı eklem şişliklerine neden olur. Yirmi beş yaşında ve sağ dizinde 10 yıldan beri aralıklı ağrı ve şişlik yakınmaları olan bir erkek hastada direkt grafi, venografi, manyetik rezonans görüntüleme ve tanısal artroskopi bulguları sonucunda sinovyal hemanjiyom tanısı kondu. Lezyonun yaygın ve büyük çaplı olması, ciltte çok sayıda pigmente alanların varlığı nedeniyle hastada cerrahi eksizyona başvurulmadı; konservatif tedavi ile izlem uygulandı. Bir yıl sonraki kontrolde hastanın yakınmalarında ve kitlenin boyutlarında değişiklik saptanmadı. Yaygın tutulumlu olgularda, sinovektomi sonrası yüksek tekrarlama riski nedeniyle konservatif tedavi ile izlem de bir tedavi seçeneği olabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294