Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

DimonHughston technique for unstable trochanteric fractures of femur

AOTT 1995; 29: 17-20
Read: 590 Downloads: 395 Published: 20 April 2021
Abstract

Using the Dimon-Hughston technique, open reduction and intemal fixation were applied to 20 patients, at Cumburiyet University, Faculty of Medicine, Orthopacdic and Traumatology Clinic, between 1989-1991, with unstable femur trochanteric fractures. The average age of our cases was 68. The mean follow-up period was 16 months. The evaluation of the patients was made according to anatomic, radiological and clinical parameters applied in our clinic. To this evaluation, the results were defined as follows, 15 cases (75%) were very good, 2 cases (10%) good, l case (5%) moderate, and 2 cases (10%) were bad. Coxa wara was observed in two patients (10%) and the blade perforated the head of femur in one of those patients. Aseptic necrosis was observed in no cases.

Özet

Bu çalışmada; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda, 1989-1991 tarihleri arasında stabil olmayan femur trokanterik kırıklı 20 olguya Dimon-Hughston yöntemi ile açık redüksiyon ve internal tespit uygulandı. Olgularımızın yaş ortalaması 68 yaş, ortalama takip süresi ise 16 ay idi. Hastalann değerlendirilmesi kliniğimizde uygulanan, anatomik, radyolojik ve klinik parametrelere göre yapıldı. Buna göre 15 olgu (%75) çok iyi, 2 olgu (%10) iyi, 1 olgu (%5) orta ve 2 olgu (%10) kötü olarak değerlendirildi. iki hastada varusda kaynama (%10) ve bunlardan birinde plağın femur başını deldiği gözlendi (%5). Hirbir olguda aseptik nekroz saptanmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294