Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Distal tibial osteochondroma causing fibular deformity and deep peroneal nerve entrapment neuropathy: a case report

AOTT 2014; 48: 463-466
DOI: 10.3944/AOTT.2014.2741
Read: 212 Downloads: 184 Published: 07 February 2020
Abstract

Osteochondromas are the most common benign bone tumors, comprising 9% of all bone tumors and 35% of benign bone tumors. They are frequently diagnosed incidentally. Osteochondromas are mostly asymptomatic, but may cause mechanical findings depending on the location and size of the tumor. Rarely, they may originate from the interosseous surface of the tibia and affect the fibula. We report here a case of a rare osteochondroma originating from the distal tibial metaphysis and causing deep peroneal nerve entrapment syndrome with clinical and radiological findings. To our knowledge, this is the first case in the literature.

 

Özet

 

Osteokondromlar tüm kemik tümörlerinin %9’unu, selim kemik tümörlerinin %35’ini oluşturan ve en sık rastlanılan selim kemik tümörleridir ve tanısı sıklıkla rastlantısal olarak konur. Osteokondromların çoğu asemptomatiktir, fakat yerleştiği yer ve boyutuna göre mekanik bulgulara yol açabilir. Nadiren, tibianın interosseöz yüzeyinden kaynaklanıp fibulayı etkileyebilir. Bu çalışmada distal tibia metafizinden kaynaklanan ve klinik ve radyolojik bulgularıyla derin peroneal sinir tuzak sendromuna yol açan nadir bir osteokondrom olgusunu sunuyoruz. Aktarılan durumuyla bu olgu, bildiğimiz kadarıyla literatürdeki ilk olgudur.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294