Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Early results of reconstruction of chronic anterior cruciate ligament ruptures using fourstrand hamstring tendon autografts

AOTT 2005; 39: 224-230
Read: 847 Downloads: 832 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the short-term results of reconstruction of anterior cruciate ligament (ACL) ruptures using a four-strand hamstring autograft and cross pin femoral fixation. \nMethods: The study included 62 male patients (mean age 24 years; range 21 to 44 years) with chronic ACL ruptures. Involvement was in the right knee in 32 patients, and in the left knee in 30 patients. All the patients were treated with a four-strand hamstring autograft, cross pin femoral fixation (Transfix, Arthrex and Sling Shot, Mitek), and an interference screw on the tibial side. Forty-one patients received treatment for other meniscal pathologies. Final evaluations were made at the end of postoperative 18 months using the Lysholm and IKDC (International Knee Documentation Committee) scoring systems, Telos stress testing, Tegner activity rating, and radiographs.\nResults: The Lysholm scores were good (n=23) or excellent (n=38) in 61 patients, and poor in one patient, the mean Lysholm score being 93.5. The IKDC scores were grade A (n=35) or B (n=26) in 61 patients, and grade D in one patient. Telos stress testing showed a significant difference between preoperative (mean 14.5 mm) and postoperative (mean 2.6 mm) laxity measurements (p<0.001). None of the patients had a graft rupture. One patient who developed grade III instability after postoperative six months underwent second-look arthroscopy followed by revision surgery.\nConclusion: Reconstruction of the ACL using four-strand hamstring tendons and cross pin femoral fixation results in considerably high success rates in selected patients.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, dört katlı otogreft hamstring tendonu ve proksimal tespit için tekli çapraz çivi sistemi ile tedavi edilen kronik ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtıklarının erken dönem sonuçları incelendi.\nÇalışma planı: Çalışmaya kronik ÖÇB yırtığı olan 62 erkek hasta (ort. yaş 24; dağılım 21-44) alındı. Otuz iki hastada sağ dizde, 30 hastada sol dizde lezyon vardı. Tüm hastalar artroskopik olarak dört katlı otogreft hamstring tendonu ve proksimal tespit için tekli çapraz pin sistemi (Transfix, Arthrex ve Sling Shot, Mitek) ve tibial tarafta interferans vidası ile tedavi edildi. Kırk bir hastada diğer menisküs patolojilerine müdahale edildi. Tüm olgular ameliyat sonrası 18. ayda, Lysholm skorlaması, IKDC (International Knee Documentation Committee) skorlaması, Telos stres cihazı ölçümleri, Tegner aktivite skorlaması ve radyografilerle değerlendirildi.\nSonuçlar: Ameliyat sonrasında Lysholm skoru 61 hastada iyi (n=23) veya mükemmel (n=38), bir hastada kötü bulundu. Ortalama Lysholm skoru 93.5 idi. IKDC skorlamasına göre 61 hasta A (n=35) veya B (n=26) grubunda, bir hasta D grubunda yer aldı. Telos stres cihazı ile ameliyat öncesi (ort. 14.5 mm) ve ameliyat sonrası (ort. 2.6 mm) ölçülen laksite değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0.001). Hiçbir hastada greftte yırtılma saptanmadı. Ameliyat sonrası altıncı ayda grade 3 instabilite saptanan bir hastada second-look artroskopide bağın gevşek olduğu görülerek revizyon yapıldı.\nÇıkarımlar: Dörtlü hamstring tendonu ve proksimalde çapraz çivi sistemi ile yapılan ÖÇB rekonstrüksiyonunda, uygun olgularda oldukça yüksek bir başarı oranı sağlanmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294